אימון ותרגול של סטודנטים לתואר שני בשימוש בהוראת חקר שמטרתה ללמד תלמידי חטיבת ביניים ותיכון מושגים מדעיים

 Gilman, S. L., Hitt, A. M., & Gilman, C. (2015). Training master's-level graduate students to use inquiry instruction to teach middle-level and high-school science concepts. School Science and Mathematics, 115(4), p155-167.

בתכנית GK-12, שפיתחה הקרן הלאומית למדעים, סטודנטים לתואר שני במדעי הים הוכשרו ללמד תלמידים בחטיבת הביניים ובבית ספר תיכון מושגים ממוקדי מדע באמצעות שיעורים שהתבססו על המחקר שלהם עצמם.

בתחילה למדו הסטודנטים לעקוב אחרי מעגל הלמידה 5-E - תכנית לימודים הבנויה על חמישה סעיפים: מעורבות, גילוי, הסבר, הרחבה והערכה (Engagement - Exploration - Explanation -Elaboration - Evaluation).

תכנית זו פותחה על בסיס תכנית ה-Biological Sciences Curriculum Study בשנות השמונים של המאה הקודמת, והיא מבוססת על מודלים בפיתוח מערך שיעור. אף שנמצא כי גישה אחרת, המכוונת לשלוש התכונות של התפיסה המדעית - מקרוסקופיות, מודל וסמליות - היא יעילה יותר, עדיין משולבים היבטים עיקריים של מודל ה-5-E.

הערכה של רמת החקר בכיתה נקבעה על ידי שימוש בסולם מ-0 עד 4, לפי מספר הפעולות המתמקדות בתלמיד. הסטודנטים לתואר מוסמך העבירו באופן שיטתי שיעורים מונחי חקר ברמות 2 עד 3.

במטרה להעריך את למידת התלמידים, הסטודנטים הוכשרו לפתח הערכות נפרדות לפני ואחרי כל נושא. הערכות אלה מכוונות לבחון את ההבנה של תלמידי חטיבת הביניים והתיכון בהיבט המקרוסקופי, המודל והסמליות של התפיסות המדעיות הממוקדות הישגים.

אשר לשיעורים מבוססי המחקר של הסטודנטים, 80 אחוזים מהתלמידים הפגינו הישגים לימודיים משמעותיים מבחינה סטטיסטית ופרקטית. הסטודנטים השפיעו באופן חיובי על הכיתה, וניתן לראות בהם שגרירים טובים של המדע.

לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya