אילו מנהיגים מובילים את בתי הספר שלנו?

ד"ר איציק גונן
המכללה האקדמית לחינוך אורנים

מטרת המחקר לנסות ולאפיין את פרופיל המנהיגות של מנהלים ובעלי תפקידים במערכת החינוך, תוך שימוש במודל 'הטווח המלא של המנהיגות' (באס ואבוליו, 1991, באס, 2008), במטרה לבנות על בסיס הממצאים תוכנית אימון ופיתוח מנהיגות למורים, בעלי תפקידים ומנהלי בתי"ס.

מודל 'הטווח המלא של המנהיגות' מציג סגנונות מנהיגות השייכים למנהיגות מעצבת, מול סגנונות מנהיגות השייכים למנהיגות מתגמלת. מודל זה נחשב למודל מנהיגות מוביל בעולם. מנהיגות מעצבת (Transformational Leadership), כפי שהוצגה לראשונה על ידי ברנס (1978), וכפי שנחקרה בעשרות מחקרים אותם הובילו החוקרים באס (החל מ-1985) ואבוליו, יחד עם חוקרים נוספים, היא מנהיגות שבכוחה לתת משמעות לדברים שאנחנו עושים ולגרום לכך שנחוש חזקים וכשירים יותר לבצע את היעדים המשותפים למנהיג ולנו. תחושת המשמעות אותה יוצרת המנהיגות המעצבת גורמת למונהגים להגיע להישגים שהם מעל ומעבר למה שהם עצמם מאמינים שהם מסוגלים להשיג, תוך שהם מתעלים מעבר לסחר החליפין הרגיל שבין השקעת מאמץ ועמידה במשימות, ובין התגמולים הניתנים בתמורה.

העדויות המחקריות המצויות בידינו מלמדות כי קיים קשר חיובי בין האופן בו פועל העומד בראש הארגון כמנהיג מעצב (טרנספורמטיבי), ובין רמת הביצועים אליה מגיעים הארגון וחברי הארגון. הדברים נכונים לגבי מערכות ציבוריות, עסקיות, צבאיות וגם לגבי מערכת החינוך, כפי שנמצא במספר רב של מחקרים שנערכו בבתי ספר, מכללות ואוניברסיטאות.

במחקר שיוצג נטלו חלק 152 נבדקים, בוגרי ארבעת המחזורים הראשונים של הלומדים בתוכנית מנהיגות בחינוך במכללת אורנים, המעניקה תואר שני בניהול וארגון מערכות חינוך. חלק מהנבדקים הם מנהלי בתי"ס והשאר בעלי תפקידים מובילים במערכת החינוך. המחקר עשה שימוש בשני סוגי שאלונים הכוללים 36 היגדים מנהיגותיים-התנהגותיים אותם ממלאים הנבדקים עצמם, וכן עמיתים לעבודה/כפיפים/מנהלים המעריכים את הנבדקים.

ממצאים בולטים עליהם ניתן לדווח כבר בשלב זה של עיבוד נתוני המחקר, מלמדים שמנהלים ובעלי התפקידים האחרים בביה"ס משתמשים בעבודה עם תלמידיהם ועמיתיהם פחות מדי בסגנון של 'אתגור אינטלקטואלי' (Intellectual Stimulation), שהוא חלק מרכזי במנהיגות המעצבת. כמו כן נמצא במחקר כי המנהלים והמורים המובילים עושים שימוש מופרז ב'תגמול מותנה' (Contingent Reward) וב'מנהיגות מתקנת אקטיבית' (Management by Exception – Active), שהם חלק ממנהיגות מתגמלת אשר גורמת למונהגים לפעול מתוך שיקולי כדאיות בלבד, והיא נשענת על הנעה חיצונית ולא על הנעה פנימית.

מקור וקרדיט : המכללה האקדמית לחינוך , מכללת גורדון , חיפה , כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , 26 למאי 2013

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?