איכות ההוראה של קורסי MOOC

Margaryan, Anoush; Bianco, Manuela; Littlejohn, Allison. "Instructional quality of Massive Open Online Courses (MOOCs)". Computers & Education, Jan2015, Vol. 80, p77-83.

המחברים מציגים ניתוח של איכות מערך הוראה של 76 קורסי MOOC שנבחרו באופן רנדומלי. האיכות של קורסי ה-MOOC נקבעה לפי עקרונות ראשונים של הוראה, תוך שימוש בכלי של סקר הקורס.

נותחו שני סוגים של קורסי MOOC (קורסי xMOOC וקורסי cMOOC) והאיכות של מערך ההוראה שלהם הוערכה והושוותה.

המחברים מצאו שרוב קורסי ה-MOOC קיבלו ציונים נמוכים ברוב העקרונות של מערך ההוראה. אולם, רוב קורסי ה-MOOC קיבלו ציונים גבוהים בארגון ובהצגה של חומר הקורס.

התוצאות מצביעות על כך שלמרות שרוב קורסי ה-MOOC מוצגים היטב, איכות מערך ההוראה שלהם היא נמוכה. המחברים מתארים בקווים כלליים השלכות עבור הפרקטיקה ורעיונות למחקר עתידי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya