איכות אקדמית במכללות להכשרת מורים

 
ירחון מכון מופ"ת , יולי 2008 , גליון מס' 34  לינק להורדת הגיליון  
המונח "איכות" רווח יותר ויותר גם במערכת האקדמית, מערכת זו נדרשת להיות איכותית, "לספק את הסחורה", להיות "אחריותית" ולעמוד בסטנדרטים.  מחד גיסא, קיים לחץ מתמיד שהמערכת האקדמית תהיה נגישה ותפתח את שורותיה לכמה שיותר בוגרי תיכון.  מאידך גיסא, ישנה תחושה שהמערכת איננה שומרת על הרמה הגבוהה שאפיינה אותה בעבר.  לפיכך מתקבל הרושם שהיא איננה יעילה ו"מבזבזת" את כספי הציבור המושקעים בה. כך או אחרת, האקדמיה נדרשת להוכיח שהיא "איכותית" . לנוכח תביעה זו, ובעקבות תהליכים דומים במדינות אחרות, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לקיים גם בארץ תהליכים של הערכת איכות של תכניות אקדמיות. בשלב זה, החלטת המל"ג אינה מיושמת בתכניות להכשרת מורים, אך תהליך הבטחת האיכות נתפס כחשוב כשלעצמו.
בשיחות שנערכו עם אנשי סגל בכירים ממכללות שונות עלה הצורך בהקמת מסגרת למידה בין מכללתית, שתהווה "קבוצת מתמחה" שתעסוק בסוגיות אלה ותאפשר: 1 .להציע תשובות תיאורטיות שונות לשאלות הנזכרות לעיל. מסגרת זו תרכז את הידוע כיום במחקר לגביהן ותנסה לפתח ידע חדש, שיסייע למערכת לקיים את תהליכי הערכת האיכות.
  2. להכשיר סגל בכיר מהמכללות שיעסוק בנושא הערכת האיכות . סגל זה יהיה אמון על תהליכי ההערכה העצמית ויוכל לנווט את התהליכים האלה במכללות.
הכוונה היא לפתח תכנית ייחודית המכוונת לבעלי תפקידים מרכזיים במכללות או לאנשי סגל  שאמורים לנווט את תהליך הערכת האיכות במוסדותיהם. התכנית בתחום הערכת האיכות במכללות להכשרת מורים תחל לפעול במהלך שנת הלימודים תשס"ט. התכנית מיועדת לבעלי תפקידים מרכזיים במכללות, או לכאלה העתידים לקחת חלק בתהליך של פיתוח ושל יישום הערכת האיכות בארגון שהם עובדים בו.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya