איך לדעת מה התלמידים יודעים

Himmele, William ; Himmele, P?rsida . " How to Know What Students Know", Educational Leadership 70. 1 (Sep 2012): 58.אף על פי שהמורים יודעים שיש חשיבות לכך שהתלמידים יעבדו מושגים באופן פעיל, המורים עדיין נתפסים ללמידה מסורתית של שאלות ותשובות.


לעתים אמנם יש מקום לצורת למידה זו, אבל המורים מעדיפים לחשוב עליה כעל פסגת האפשרויות המובנות ללמידת מושגים-יותר מאשר כעל נקודת זינוק.

במלים אחרות, אם המורים מתחילים ללמד מושגים באמצעות שאלות ותשובות, הם נסוגים לאחור.


במאמר זה, Himmele ו- Himmele דנים בשימוש בטכניקות לעידוד ההשתתפות של התלמידים, המספקות למורים הוכחה להשתתפות פעילה ולמעורבות קוגניטיבית של כל התלמידים בו זמנית.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    האם אפשר לקבל קישור/את המאמר כולו?תודה מראשדבורה הרפז

    פורסמה ב 21/10/2012 ע״י דבורה הרפז
    מה דעתך?
yyya