איך אונטריו הפיצה פרקטיקות מוצלחות על פני 5,000 בתי ספר

מאת: Avis Glaze

Glaze, A. (2013). How Ontario spread successful practices across 5,000 schools. Phi Delta Kappan, 95(3), 44-50.

המאמר מציג חקר מקרה של מערכת החינוך באונטריו שבקנדה בשנים 2002 עד 2013.

המאמר מציין כיצד מערכת החינוך שם יישמה יישומים נבחרים כדי לשפר מעל ל-5,000 בתי ספר.

המאמר מציג סקירה של הבעיות שניצבו בפני מערכת החינוך של אונטריו בשנת 2002.

מצוינים מאפייני המפתח של מדיניות השיפור המוצלחת של מינהל בית הספר, כגון: קבלת החלטות המעודכנת לפי נתונים, תחושה של דחיפות, ופיתוח חינוך ערכי  בבתי הספר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :

דגמים של רפורמות בחינוך :מימוש הרפורמה במנותק מביורוקרטיה של משרד החינוך, המקרה של קנדה

מקור : הד החינוך , יוני 2012

רפורמות החינוך באונטריו התקבלו על דעת המורים, כיוון שהממשלה התייעצה עמם בעניין יישומן ודאגה שיופעלו בידי אנשי מקצוע ולא בידי פקידים .

ראה גם : הרפורמה החינוכית במחוז אונטריו בקנדה : מבט רטרוספקטיבי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya