איטיות הקריאה של אנשים הסובלים מדיסלקציה נובעים מאיטיות בעיבוד מידע חזותי שפתי

מקור: אתר הידען

איטיות הקריאה של אנשים הסובלים מדיסלקציה נובעת מהאיטיות בעיבוד מידע חזותי שפתי בשלבי עיבוד המידע השונים - כך עולה ממחקר שערכה ד"ר שלי שאול מהחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה.

מחקרים שונים הראו כי אחד המאפיינים של דיסלקטים הינו ליקוי ביכולת פענוח מילים (הפיכת האות לצליל שלה). תהליך זה הוא בסיסי ומשמש כנדבך שעליו מתפתחות שאר יכולות הקריאה המורכבות יותר כגון הבנת הנקרא. זיהוי מדויק של מילה מתרחש בסופו של דבר כאשר ייצוגים פונולוגיים (צירוף של הגאים), אורתוגראפיים (ייצוג גראפי - חזותי) וסמנטיים (יוצרי משמעות) מדויקים של המילה מעוררים בו זמנית ומעובדים במקומות הנכונים במוח. טענה עדכנית יותר גורסת כי איכות העיבוד המוחי תלויה בקצב העיבוד של המערכות הפעילות ולא רק על הדיוק. על טענה זו מתבססת הנחה הקרויה "הנחת האי-סנכרון" שמשמעה חוסר סנכרון בקצב העיבוד בין הערוץ החזותי-אורתוגראפי והשמיעתי-פונולוגי והפער הגדול ביניהם הינו גורם בתופעת הדיסלקציה.

בעבודת המחקר של ד"ר שאול, שנערך בהנחיית פרופ' צביה ברזניץ נטען כי כל תהליך עיבוד מידע נשען על יותר מאזור מוחי או ערוץ עיבוד אחד ולכן נדרש תזמון בין מקורות המידע השונים. חוסר תזמון שכזה בין מערכות העיבוד הרלוונטיות עלול להביא לכשל בעיבוד מידע. המחקר בחן את קצב העיבוד של הערוץ החזותי והשמיעתי, את הפער בקצב העיבוד של הערוצים, קצב מעבר המידע בין המיספרות המוח (שני חלקי המוח הגדול האחראי לתיאום הפעולות הרצוניות בגוף) וכן את הקשרים בין כל היכולות האלה לפענוח מילים בקריאה.
החוקרת בחנה שתי קבוצות- האחת של קוראים תקינים והשניה של דיסלקטים. על כל נבדק היה להחליט האם רצף האותיות שהוצגו בפניו יוצרים מילה אמיתית או לא. תהליך זה נקרא בשם "החלטה לקסיקלית" ולנבדקים הועברה מטלה של החלטה לקסיקלית חזותית, שמיעתית וכמו כן נבדקה האינטגרציה בין שני הערוצים הללו.

מתוך ממצאי המחקר עולה כי לקוראים דיסלקטיים ישנם קשיים בקריאה כאשר עליהם לבצע את הפענוח הפונולוגי (משמע ההתמרה של גירוי חזותי-אות לגירוי שמיעתי-צליל) שהוא תחילתו של תהליך קריאה נורמטיבי. המסקנה הסופית מן המחקר היא שהדיסלקטים איטיים בקריאה בעיקר בשל האיטיות בעיבוד של מידע חזותי, הפער בקצב העיבוד בין שני הערוצים שכנראה נגרם מאטיות זו פוגמת באינטגרציה של המידע ברמה התפיסתית בקרב הדיסלקטים. אטיות זו מצטברת עבורם במהלך כל תהליך העיבוד השפתי במוח. בנוסף נמצא כי הדיסלקטים מעבדים את המידע השפתי טוב יותר בהמיספרה ימין בהשוואה להמיספרה שמאל, אשר בה הקוראים התקינים משתמשים בעזרת מבני השפה אשר נמצאים בהמיספרה זו.


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  לדעתי מחקר חשוב מאוד יישר כוח

  פורסמה ב 25/05/2020 ע״י צביקה כהן

  מדהים רק לאחרונה עשינו לבתנו איבחון עקב קריאה איטית מאוד ואכן נמצא לקות קשה בזכרון החזותי.

  פורסמה ב 25/11/2006 ע״י חגית סולומון
  מה דעתך?
yyya