איזה כישורים אני צריך כדי ללמד באופן מקוון? חקר עמדות מורים מנוסים על ידע וכישורים בסיסיים בפדגוגיה מקוונת כבסיס לפיתוח התמחות מקצועית

McLoughlin, C. & Northcote, M. (2017). What Skills Do I Need to Teach Online? Researching Experienced Teacher Views of Essential Knowledge and Skills in Online Pedagogy as a Foundation for Developing Professional Development. Search and Research: Teacher Education for Contemporary Contexts, Proceedings of the 18th Biennial International Conference on Teachers and Teaching , 3-7 July, 18th Biennial International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT) Conference 2017,1 1119-1129. Spain: Ediciones Universidad de Salamanca.

 

ככל שלמידה אלקטרונית הולכת והופכת מרכזית במערכות החינוך ברחבי העולם, תחום הפדגוגיה המקוונת ממשיך להתרחב, וההוראה בכיתות מקוונות ומעורבות (בחלקן פרונטליות ובחלקן מקוונות) הופכת למרכיב חיוני בהכשרת המורים. כתוצאה מכך, הצורך בפיתוח מקצועי של מרצים בהשכלה הגבוהה מעולם לא היה דחוף יותר.

על מנת לתכנן הכשרות יעילות, יש להבין מה צריכים מורים מתחילים לדעת ומה עליהם לעשות כדי להצליח במרחבי הוראה וירטואליים. הטענה לפיה פיתוח מקצועי להוראה מקוונת צריך להתמקד במיומנויות הוראה ותקשורתיות, ולאו דווקא או לא בכישורים טכנולוגיים בלבד, מתחזקת ככל שספרות המחקר הנוגעת לעניין זה הולכת ומעשירה.

מטרתו של מחקר איכותני בינלאומי נרחב זה היא לחקור ולהעלות על פני השטח את תפיסותיהם של מורים מנוסים לגבי הכישורים והידע החיוניים, לדעתם, להוראה מקוונת ובאשר ליכולות הנתפסות לדעתם כחשובות ביותר עבור למידה אלקטרונית יעילה. בבסיסו של המחקר הנוכחי עומדת תיאוריית הלמידה הטרנספורמטיבית מבית מדרשו של ג'ון מזירו (1978).

שאלת המחקר המרכזית עסקה בחוסר הבולט בקולותיהם של מורים שהתמודדו והתנסו במעבר להוראה מקוונת וחוויותיהם על שינוי הפרספקטיבה המתרחשת כאשר הם חוזרים ובוחנים את השיטות הפדגוגיות שלהם מחדש.

הממצאים מצביעים על כך שכאשר המורים מלמדים במרחבים וירטואליים, עליהם לשנות את שיטות ההוראה, כולל הבנה מחודשת של תפקידם והכנסת תפקידים חדשים, אופני אינטראקציה מגוונים וחיפוש אחר דרכי הוראה מקוונת המגבירות את הקישוריות ואת האינטראקציה עם התלמידים ומגרות את סקרנותם ואת מעורבותם.

תרומתו המעשית העיקרית של המחקר נעוצה בהבנה של הצורך לאפשר למורים לחשוב על חוויות הלמידה שלהם כשהם מתחילים או מתכננים ללמד באופן מקוון ושל החובה לספק להם תמיכה מקצועית ממוקדת על בסיס צרכים מזוהים.

למאמר המלא

לקריאה נוספת

ניסוח מחדש של פדגוגיה בעת שמלמדים אודות הוראה מקוונת: מחקר עצמי שיתופי

השימוש בהוראה מקוונת במקצוע הלשון בקרב תלמידי תיכון הניגשים לבחינת בגרות בכיתה יא

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya