איזה כיף שיש לי אתכם: פורום א-סינכרוני כאמצעי תקשורת בסדנת סטאז'

הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים"– תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
 
איזה כיף שיש לי אתכם: פורום א-סינכרוני כאמצעי תקשורת בסדנת סטאז'
 
שנת עבודתם הראשונה של מורים מתועדת בספרות כשנה קשה ביותר מבחינות רבות. לפני כעשור הושק בישראל פרויקט הסטאז' שמטרתו לעזור למורים טירונים לצלוח שנה זו בהצלחה, וכחלק מהפרויקט הם משתתפים בסדנת סטאז' שבועית במכללה או באוניברסיטה. רוב הסדנאות בארץ מתקיימות במבנה של קורס רגיל, וחלקן בפורמט מקוון עם מינימום פגישות פנים אל פנים. הסדנאות נחשבות למרכיב משמעותי בתהליך הכניסה להוראה, אך יחד עם זאת, עצם החובה להגיע למכללה מקשה על המורים הטירונים בתקופה קשה ולחוצה זו, ושיחה גלויה ופתוחה איננה תמיד הדרך המתאימה לכולם להתבטא. במהלך שנתיים נעשה ניסיון לשלב בסדנא פורום מקוון א-סינכרוני כמרכיב שווה לפגישות פנים אל פנים, דבר המאפשר למורים הטירונים להגיע פחות למכללה ובמקביל לקבל תמיכת עמיתים באופן שוטף ללא צורך לחכות לפגישות השבועיות.
המחקר הנוכחי בוחן את תרומתו של הפורום למורים בשנת עבודתם הראשונה ככלי המאפשר ומעודד תקשורת קבוצתית, על רקע הספרות המחקרית הקיימת המצביעה על חשיבות הנושא בשלב הכניסה למקצוע ההוראה ועל חוסר במידע מחקרי רלוונטי בתחום. המחקר נערך על-פי פרדיגמת המחקר האיכותי בשיטת התיאוריה המעוגנת בשדה. עשרים וארבעה טקסטים רפלקטיביים שנכתבו בסיום הסדנה במהלך השנתיים המדוברות נותחו בניתוח תוכן במטרה למצוא את התמות המרכזיות המופיעות ברפלקציות של הסטודנטים, על מנת לבחון בעזרתן את תרומתו של הפורום לשיתופיות בין המורים הטירונים. מתוך 110 היגדים שנספרו בטקסטים הרפלקטיביים, 86 היגדים (78%) דנו ישירות בפורום כמעודד תקשורת בין-אישית ועבודה שיתופית, וכל ההיגדים הללו היו חיוביים. ממצאים אלו מראים כי תרומתו של הפורום לעבודה המשותפת של המורים גבוהה ביותר. הממצאים מתחברים לגישה העכשווית לגבי למידה מקוונת מהדור החדש – Web 2.0, המדגישה את האינטרנט כמקום בו מתרחשת למידה שיתופית רבה בעזרת כלים כגון וויקי, יוטיוב, רשתות חברתיות, וכד', למידה המבוססת על הגישה הקונסטרוקטיביסטית.
המחקר מסתיים בדיון בממצאים ובהשלכותיהם להכשרת מורים בתחום השיתופיות, בו הרים הפורום תרומה משמעותית ביותר למורים הטירונים. הפורום המקוון פותר שלוש בעיות משמעותיות המובנות בסדנת הסטאז': (א) מתן אפשרות לכול המשתתפים להשמיע את קולם, גם אם הם ביישנים באופיים או משתייכים לקבוצות המתקשות יותר לדבר בפומבי מסיבות שונות; (ב) מתן תמיכה מיידית במידת הצורך; ו-(ג) התייחסות לדור הצעיר וציפיותיו לקבל מאיתנו סביבת עבודה מקוונת ברמה גבוהה. בשל תרומתו זו מומלץ לשקול שימוש בפורום בכל סדנאות הסטאז'.
 מילות מפתח: מורים מתחילים, מחקר איכותי, למידה מקוונת, פורום א-סינכרוני.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?