אידיאולוגיה של תיקון – סיור בבתי ספר ישראליים הפועלים מתוך השסע

מקור:

 Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27, 2002 .Achva college of education, Israel

מחקר איכותני זה מתמקד בבדיקת המודל החינוכי המנחה חמישה בתי ספר ישראליים אשר צומחים ופועלים מתוך אחד השסעים בחברה הישראלים. בתי הספר הנחקרים הם נווה שלום, קשת, קדמה, ביאליק ובית הספר הדמוקרטי בחדרה.

במחקר נמצא הרבה מן המשותף באסטרטגיות ובגישות של בתי הספר (גמישות, פתיחות, פלורליזם) לצד דמיון ושוני בתכנים ובדגשים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya