אז מה אם הם מצטיינים? עמדות מורים כלפי תכנית המצוינים במכללה

מקור: הכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים – "הכשרת מורים על פרשת דרכים", מכון מופ"ת
 
המחקר עסק בעמדות מורים כלפי תכנית המצטיינים. התכנית קיימת בסמינר הקיבוצים 13 שנים, בתחילה זו היתה תכנית פנימית ולאחר ארבע שנים משרד החינוך הפעיל תכנית משלו והתערב בה. כיום זו תכנית שקיימת בכל המכללות, בכל שנתון משתתפים כ-80 סטודנטים בתכנית (20% הם מצטיינים).
 
5 מאפיינים עיקריים לכל תכנית:
א. קיצור משך הלימודים לשלוש שנים
ב. מלגה כספית
ג. קורסים ייחודיים למשתתפי התכנית (אחד או שניים)
ד. העשרה תרבותית
ה. גמישות בדרכי הוראה ולמידה
 
רציונל התכנית: כל מרצה יתקל בשלב מסוים בסטודנט מצטיין שידרוש ממנו סוג של התאמה בהוראה. האמונה היא שעמדת המורה כלפי תכנית המצטיינים תשפיע על התגייסותו ושיתוף הפעולה שלו להצלחתה.
 
לאור הרציונל, שאלות המחקר היו:
1. מהן עמדות המורים ביחס לרציונל התכנית וחשיבותה?
2. כיצד תופסים המורים את דרכי היישום של התכנית במכללה?
3. מהן עמדות המורים כלפי הסטודנטים המשתתפים בתכנית?
 
שיטה
136 מורים ממגוון מסלולי לימוד במכללה ענו על שאלון עם שאלות סגורות ופתוחות.
 
ממצאים
70% מהמורים מייחסים חשיבות רבה לתכנית. כל המורים חושבים שלמכללה צריך להיות אינטרס למשוך אליה מצטיינים ומעלה את דימוייה.
עם זאת, לא מעט מורים (כשליש) הביעו התנגדות לטיפוח מצטיינים כיוון ש:
1. יש להם התנגדות למושג ההצטיינות שקשור בעיניהם לתחרותיות, רמיסת החלש, שאפתנות יתר.
2. יש להם תפיסת עולם שדווקא את החלשים צריך לטפח ולכן סל האנרגיה בחינוך לא צריך ללכת למצטיינים.
3. יש להם התנגדות ליצירת קבוצה אקסקלוסיבית. בעיניהם כולם שווים וצריכים לקבל מקסימום השקעה.
 
40% מהמורים אינם מצויים בדרישות התכנית והמבנה שלה, ולא ערכו שינוי בדרכי ההוראה. לעומתם, התכנית גרמה לכ-17% לעשות שינוי בדרכי ההוראה.
מי שהכיר את מאפייני התכנית הביע ביקורת על הגמישות שיש בה, הפשרות והוויתורים להן זוכים הסטודנטים המצטיינים.
 
75% חשבו שהסטודנטים מהתכנית בלטו לטובה.
מצד אחד יש להם עקרונות, ייחוד, ביקורתיות, יכולות אקדמאיות גבוהות. אך מצד שני, אין הבדל בינם לבין סטודנטים אחרים ברמת מעורבות חברתית, מנהיגות ותחושת שליחות, חריצות, יחס למורה ולמקצוע, "הם אינם משכם ומעלה מהאחרים מלבד יכולות הלימוד".
 
המסקנה העיקרית היא שיש לאפשר הטמעה מוצלחת ולהיות קשוב לתחושות המורים כדי לסייע להתמודד עם התכנית. יש לשתף את המורים הרבה יותר כדי להשיג את שיתוף הפעולה שלהם.
 
למידע נוסף, ראו אתר הכנס
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya