אושרה רפורמה בלימודי הוראה שכוללת חינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות

  קשתי, א' (2021). "אושרה רפורמה בלימודי הוראה שכוללת חינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות". הארץ

המועצה להשכלה גבוהה אישרה רפורמה בלימודי ההוראה, ואלה עיקריה:

 1. קיצור משך הלימודים לתואר ראשון מארבע לשלוש שנים
 2. בחינת המועמדים להוראה בהתאם ליכולות התנהגותיות ורגשיות ולא רק לפי הישגיהם הלימודיים
 3. מתן דגש גדול יותר לעבודה מעשית
 4. הגדלת מספר שעות ההתנסות המעשית של מורות וגננות מ-15-9 במשך התואר למינימום של 18
 5. יישום המתווה באוניברסיטאות ובמכללות לחינוך אמור להימשך שלוש שנים.
 6. יצירת מסלול הכשרה להוראה ישיר לתואר שני, שיימשך חמש שנים.
 7. מתן דגש על יזמות וחדשנות טכנולוגיים של סביבות למידה
 8. עדכון תוכנית הליבה ומקצועות החובה, כך שיילמדו בהכרח התחומים הבאים:
 • א. חינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות
 • ב. השתלבות והכלה של תלמידים מתקשים ושל לתלמידים מצוינים ומחוננים
 • ג. עיסוק במגדר ובמיניות במסגרת עבודת המורה

לידיעה המלאה

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא רפורמות בהכשרת מורים

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya