אוריינות השיח במשחקי "כאילו" של ילדי גן

מור, א.(2009). אוריינות השיח במשחקי "כאילו" של ילדי גן, האוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת דוקטורט , 2009 .
 
המחקר עוסק בחקר התקשורת הלשונית בהקשרה. מטרתו הייתה לבחון את תרומת של משחקי "כאילו" לחיברות הלשוני של ילדי גן בגילאי 4 -6 בכלל ואת תרומתם להתפתחות כישורים של אוריינות שיח בפרט. ההתבוננות במשחק הייתה כפולה: האופן שבו השיח במשחק ממלא תפקיד בהבניית החיים החברתיים של ילדי הן וביצרית תרבות בני הגיל בהווה של ילדותם, והאופן שבו מאפשר שיח זה התפתחות של "כשירות פרגמאטית" אצל הילדים כחלק מהחיברות הלשוני שלהם, לקראת תפקוד בחייהם בעתיד.
המחקר הוא מחקר אתנוגראפי-לשוני של תרבות שיח העמיתים בגן. הנתונים נאספו בשני גני ילדים באמצעות תצפיות פתוחות בשעות הפעילות החופשית בגן. בוצעו כ-15 ימי תצפית בתדירות של כפעם בשבועיים.
מן הממצאים: פרק הזמן המוקדש לפעילות החופשית של הילדים הוא בעל אופי פתוח ודינמי. השיח מאופיין במעברים תכופים בין סוגי שיח בעלי פונקציות שונות ובמעברים בין נקודות מבט שונות של הדוברים ביחס לעולם הבדיון ולעולם המציאות. הטענה המרכזית של המחק היא שהשיח הבדיוני במשחקי ילדים הוא כרטיס כניסה אל עולם הטקסטים האורייניים. במיוחד מודגשת ההתבוננות על המשחק הבדיוני כעל טקסט אומנותי. ניתוח האופן שבו משתלבים סיפורים במשחק מראה שגם הילדים עצמם תופסים את המשחק כסיפור שכן הם מסכמים מהלכים משחקיים בתורות נרטיביים ומשתמשם בסוגה זו גם כאמצעי להתבונן בהתרחשות במבט-על מרוחק יותר.
תרומתם של משחקי "כאילו" להתפתחותם השפתית/אוריינית של הילדים מתייחסת בעיקר להיבט הטקסטואלי ולרכישת מיומנויות להן יידרשו הילדים בם בחברה הבוגרת. המשחק הבדיוני הוא הקשר ייחודי של שיח עמיתים בשל תפקידו כזירה להתבוננות, לאימון ולפרשנות של תרבות המבוגרים ולהתנסות בתהליך של בניית תרבות עכשווית משלהם.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya