אוריינות בלמידה שיתופית

מקור: הוצאת ספרים "אח"

הספר אוריינות בלמידה שיתופית (אל"ש): פיתוח בתי ספר יהודים וערבים מתעד ומספר את הפיתוח, היישום והמחקר של תוכנית ייחודית אשר פועלת משנת תשנ"ג ומתרחבת בבתי הספר בישראל.

התכנית מתחילה ב"הצלחה לכל" בכתות א'-ב' והמשכה באל"ש בכיתות ג'-ו' וגם בחטיבות הביניים –בבתי הספר יהודים וערבים בשתי השפות. מטרת התכנית להביא את כלל התלמידים להצלחה בקריאה וכתיבה תוך יצירת סביבת לימוד המאפשרת התפתחות אוריינית תוך רגישות תרבותית רחבה.

הספר מכיל את הרקע העיוני והמחקרי של אוריינות ולמידה שיתופית, ומתעד את הכיתה ואת בית הספר כמרחב חיים לימודי וחברתי בו המורה והתלמידים מתכננים ומבצעים משימות למידה שיתופיות. הוראת הכתיבה כתהליך תוך-אישי ובין אישי בקבוצה מרכזיים לאל"ש ומלווים את התלמידים מראשית כיתה א' ועד לכיתות הגבוהות. התפתחות המנהלים והמורים כמפעילי התוכנית ומקומם כחוקרים עמיתים מתוארים בשלבים השונים של המחקר שליווה את אל"ש והצלחה לכל. המחקר רב השנים הראה שהתלמידים שלמדו באל"ש אכן הגיעו להישגים גבוהים בקריאה ובכתיבה.

פרקי הספר:

בפרק הראשון מוצג הרקע העיוני והמחקרי של אוריינות ולמידה שיתופית.

הפרק השני מציג את הכיתה כמרחב חיים לימודי וחברתי ומשתמש במטאפורה של "שש מראות הכיתה" – כדי לתאר, לחקור ולהבנות כתות בדגמים שונים. הפרק השלישי מציג את הפעלת אל"ש בכיתה על פי התכנון והביצוע של משימות הלמידה- המשלבות אוריינות ושיתופיות שהן כלי העבודה של המורה והתלמידים.

שלושת פרקים אלו יש בהם כדי להקנות למורה את הרקע והכלים ליישום בכיתותיהם, על פי צורכיהם ואוכלוסיית תלמידיהם.

הפרקים הבאים מתארים את המחקר שליווה את יישום תוכנית אל"ש. הפרק הרביעי מתמקד בתהליכי הכתיבה בשיטת אל"ש ומאפייניהם הייחודיים המשלבים כתיבה תוך-אישית ובין-אישית בקבוצה.
בפרק החמישי מתואר מחקר אל"ש בשנותיו הראשונות, שנים בהן פותחו כלים ומבחנים שונים להערכת התקדמות התלמידים במרכיבים שונים של אוריינות: הפרק מדווח על הישגים לימודיים בשפה העברית, אצל תלמידים יהודים וערבים, בהבנת הנקרא, באוריינות ברמות עומק שונות ובתהליכים של כתיבה מרחיבה.

בפרק השישי מוצגים הישגי התלמידים הערביים באל"ש. תוכנית אל"ש פעלה בו-זמנית בבתי ספר יהודיים וערביים, בעיקר במחוז הצפון. התכנית פיתחה כלים ברוח ההערכה האותנטית הרגישים לשונות הלשונית והתרבותית. בפרק זה מדווחת התקדמותם האוריינית של התלמידים הערבים.

הפרק השביעי מביא את קולם של הילדים בכתיבתם המרחיבה. פרק זה מדגיש את דרכי ההערכה האיכותיות לגבי כתיבה יצירתית של תלמידים יהודים וערבים ומביא דוגמאות בכתיבה זו. ארבעת פרקים אלה מתעדים את דרכי המחקר ואת השפעת שיטת אל"ש על הישגים לימודיים אורייניים.

בפרק השמיני מוצג המחקר על אקלים הכיתה האוריינית. אקלים אורייני שיתופי נושא בחובו אהבה ומשיכה לקריאה וכתיבה, הבאים לידי ביטוי כתהליך תוך-אישי, וכתהליך בין-אישי שיתופי הכולל לקיחת חלק בתהליכי עבודה, התחברות, קשר והדדיות. מחקר האקלים האורייני בכיתה בדק היבטים אלה.

לא ניתן ליישם פרוייקט בבית הספר ובכיתה מבלי שזה יכלול התבוננות במורה, ולכן מתוארים בספר סיפוריהם של מספר מורים המייצגים דגמים שונים של טיפוסי מורים. הפרק העשירי מסכם את הספר בהציגו עשר שנים של התפתחות התוכנית והתרחבותה, בעיר " צפון" (שם בדוי). הפרק מתאר תהליך שהחל כפרוייקט מקומי מצומצם, והתבסס לכדי תוכנית פדגוגית ארוכת טווח וכלל עירונית.

מידגם של נושא מתוך הספר:
המעבר מהכיתה הפרונטלית אל הכיתה השיתופית (דרכי הוראה)


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני פוסט דוקטורנטית שחוקרת אוריינות. האם יש דרך היום להשיג את הספר הזה? תודה.

    פורסמה ב 07/03/2022 ע״י ליבת אשחר נץ
    מה דעתך?
yyya