אוריינות אקדמית וכתיבת בלוגים באוניברסיטה

Cecile M. Badenhorst (2012), Academic Literacies and Blog Writing in University Classrooms, in Charles Wankel, Patrick Blessinger (ed.) Increasing Student Engagement and Retention Using Online Learning Activities (Cutting-edge Technologies in Higher Education, Volume 6), Emerald Group Publishing Limited, pp.227-254..


סטודנטים מתקשים לעתים קרובות בכתיבה אקדמית בגלל האתגרים המעורבים בקיום דיון בכללים נסתרים ובפרטיקות הדיסקורסיביות המרומזות בכתיבה האקדמית.

גישת האוריינות האקדמית מדגישה את הכתיבה כפרקטיקה חברתית ומכירה בכך שפרקטיקות האוריינות של האוניברסיטה הן לעתים אפיסטמיולוגיות.

בלוגים מספקים הזדמנות עבור הסטודנטים להשקיע עצמם בכתיבה אינטראקטיבית מבחינה חברתית בהקשרים אקדמאיים.

מחקר זה ביקש לחקור כתיבת בלוג מפרספקטיבה של אוריינות אקדמית.

הנתונים נאספו משתי קבוצות סטודנטים (בחורף 2010 ובחורף 2011) המשתתפות בסמינר באוניברסיטה בשנתם הרביעית.

הנתונים כללו פוסטים בבלוג שנכתבו על ידי שתי הקבוצות, ראיונות עם המנחה, והערכות קורס.

ההערות והפוסטים בבלוג נותחו תוך שימוש במסגרת אנליטית אינטרטקסטואלית.

הממצאים מציינים שהסטודנטים מפתחים אוריינות אקדמית דרך כתיבת בלוג בשל המאפיינים של הבלוגים: קהל הקוראים המיידי, גמישות הכוונה שיש לבלוגים וסגנון השפה הבלתי פורמלי.

לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya