אורות הצפון: תפיסה אחרת של ביה"ס באלסקה

מקור:
 
במחוז Chugach באלסקה פועל ביה"ס הפועל על פי גישה שונה לחלוטין במקומות כיתות גיל, קיימות שם קבוצות למידה המבוססות על התקדמות במבחני יכולת או סטנדרטים במקצוע. התלמיד יכול להשתייך לקבוצת למידה על פי התקדמות בשלבים ועמידה בסטנדרטים של אותו שלב. כל תלמיד מסיים שלב או את ביה"ס על פי מוכנותו, בשלותו האינטלקטואלית ולא על פי התפתחות גילאית.
ביה"ס כפרי זה פועל בשיטה זו מאז שראשית שנות ה-90 והצלחתו הביאה התעניינות של מחוזות נוספים בארה"ב בשיטה שאולי מוכרת בבתי ספר דמוקרטיים בארץ בה האחריות להתקדמות בלימודים מוטלת על התלמיד. בביה"ס באלסקה לתלמידים ניתנת הנחייה רבה בשיטת למידה יחידנית המעודדת פרויקטים ומשימות מאתגרות. עם זאת, ביה"ס באלסקה לא ויתר על הערכה נורמטיבית והתלמיד צריך להוכיח רמות יכולת במעבר משלב לשלב בתוך בית הספר. גם ההערכה של הפרויקטים המפותחים על ידי התלמידים נעשית סטנדרטים אחידים ורמת דרישות גבוהה למדי. תשעה מחוזות חינוך נוספים באלסקה שוקלים לאמץ את מודל ההתקדמות על פי שלבים במקום המודל הגילאי.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya