אוצרות דיגיטאלית אינה בהכרח מיומנות טכנולוגית אלא גם עבודת חקר

מאת: Annika Wolff


Wolff, Annika and Mulholland, Paul (2013). Curation, curation, curation. In: Narrative and Hypertext (NHT'13), 1– May 2013, Paris, France


בשנתיים האחרונות אנו עדים להתפתחות של מיומנות דיגיטאלית חדשה בשם אוצרות דיגיטאלית , שעיקרה איסוף ומיון מושכל של מקורות מידע טקסטואליים או חזותיים וארגונם לאוסף או מאגר בעל משמעות. הכישורים של אוצרות דיגיטאלית מיושמים בחינוך על פי העקרונות החינוכיים של עבודת אוצר/ת התערוכות והאוספים במוזיאונים.

טענת כותבי המאמר היא , שאוצרות דיגיטאלית היכולה לתמוך בלמידה אינה רק איסוף ומיון פריטי מידע לשמם , אלא גם עבודת חקר ותחקיר מעמיקים. פעולת החקר , משמעותה העמקת הרצף הנרטיבי של האוסף אותו מציג הלומד באינטרנט. מדובר על פעולת שכתוב מחדש של חלקי הסיפור המוצג וגיבושו מחדש בעקבות תחקיר ע"י הלומד.

למידע נוסף

ראה גם :
שילוב לוחות השראה בלמידה מתוקשבת – תמונת מצב יולי 2013

המיומנות של אוצרות דיגיטאלית עולה בדרגת חשיבותה במערכות חינוך בעולם

אוצרות דיגיטלית כפעולה לימודית

מיומנויות מידע לתלמידים: הערכת מקורות מידע והפתרון של אוצרות דיגיטלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya