אופק חדש: הצעד הבא ( 2013 ) .

הסתדרות המורים בישראל (2013). אופק חדש: הצעד הבא. תל אביב: הסתדרות המורים.

המסמך שלהלן מציע המלצות ליישום "הצעד הבא" של רפורמת "אופק חדש". הרפורמה החלה בשנת 2007, וה"צעד הבא" יימשך בחמש השנים הבאות. ההמלצות מבוססות על שורה של מחקרים מהארץ ומהעולם, ועיקרן חתירה להעמיד את עובדי ההוראה – מורים וגננות – במוקד התהליך החינוכי. "הצעד הבא" יעסוק בתנאי עבודתם, באוטונומיה שלהם ובהתפתחותם המקצועית והאישית.

בשלב הראשון השיגה הרפורמה יעדים חשובים: שינוי מבנה שבוע העבודה של עובדי ההוראה; שיפור מהותי בשכרם; חיזוק היסודות הפרופסיונליים של עבודת ההוראה; בניית מסלולי קידום מקצועי והפעלתם; העמקת ההוראה הפרטנית ושילובה בסדר היום ובתרבות של המוסד החינוכי. כצפוי, חרף ההצלחות האלה, לא כל יעדי הרפורמה הושגו: ההוראה הפרטנית לא הוטמעה במוסדות החינוך באופן המאפשר את מימוש מלוא הפוטנציאל שלה; מסלולי הפיתוח והקידום שהוצעו במסגרת הרפורמה מיושמים באופן חלקי בלבד; ולא נמצא פתרון מספק לסוגיית עומס העבודה המוטל על המורים והגננות. ההמלצות במסמך זה מבקשות לתקן את הליקויים הקיימים ולחזק את המגמה החיובית שהרפורמה הניעה.

להלן עיקרי ההמלצות לגבי התכנית החדשה משנת 2013 :

• העלאת ההשקעה הכוללת בחינוך ובתנאי העבודה של המורים והגננות והשוואתה למקובל במדינות ה-OECD, יחד עם שימוש מושכל בתקצוב הנוסף לשם צמצום האי-שוויון בחינוך.

• חיזוק האוטונומיה המקצועית של עובדי ההוראה וחיזוק מאפיינים מגבירי אמון הדדי בעבודת הצוות החינוכי.

• הקטנת מספר שעות ההוראה הפרונטליות והגדלת מספר שעות השהייה.

• מיקוד עבודת עובדי ההוראה בחינוך ובהוראה וצמצום העיסוק במטלות דיווח שאינן נובעות במישרין מעבודתם ואינן תורמות לה.

• ביסוס ההוראה הפרטנית ככלי מוביל לחדשנות פדגוגית וכמשאב בית ספרי לצמצום פערי הישגים, יחד עם פיתוח מערך הדרכה וליווי למורים ותכניות לימודים מתאימות.

• שיפור הפיתוח המקצועי בתחום הדיסציפלינרי, הפדגוגי-דידקטי והזהותי-מקצועי ושילובו במתווה לטיפוח מגוון מסלולי קידום וקריירה, תוך כדי העברה הדרגתית של תפקידי הערכה, הדרכה ופיקוח לידי המוסד החינוכי.

• שיפור התשתית הפיזית במוסדות החינוך וארגון סביבות עבודה המותאמות להוראה פרטנית ומרחבי עבודה אישיים לעובדי ההוראה.

• הקטנת בתי הספר וכיתות הלימוד לשם שיפור האווירה החינוכית ובניית אקלים חברתי תומך ולשם יצירת סביבת עבודה שתאפשר לעובד ההוראה לבטא את מלוא יכולותיו המקצועיות ולהעניק תשומת לב ראויה לכלל התלמידים.

למסמך המקורי בדפוס מצורפים נספחים – הערות על היבטים של "אופק חדש: הצעד הבא" – אשר נכתבו בידי פרופ' יזהר אופלטקה, ד"ר יורם הרפז, פרופ' עמי וולנסקי, ד"ר יריב פניגר, ציון שורק, פרופ' נמרוד אלוני ופרופ' דוד גורדון.


  לפריט זה התפרסמו 11 תגובות

  שלום – איך משיגים בבקשה את החוברת / המסמך כולו בבקשה?

  פורסמה ב 05/01/2014 ע״י שי

  אשמח לקבל את כל המסמך לצורך מחקר לתואר השני

  פורסמה ב 28/08/2017 ע״י גורניק ריבי

  אשמח לקבל את כל המסמך לצורך מחקר לתואר השני בניהול מערכות חינוך

  פורסמה ב 17/07/2017 ע״י שרה לבינסקי

  לצורך כתיבת פרויקט גמר בתואר שני, אשמח לקבל המסמך כולו כיצד זה אפשרי?

  פורסמה ב 11/07/2017 ע״י לימור

  אשמח לקבל עותק של כל המסמך עבור עבודה סמינריונית שעוסקת בהשפעות אופק חדש

  פורסמה ב 19/07/2016 ע״י מורן

  כיצד ניתן לקבל את כל החוברת ?תודה

  פורסמה ב 09/05/2016 ע״י מרום רונית

  במסגרת עבודת גמר בנושא השעות הפרטניות אשמח לקבל או לרכוש את החוברת. תודה

  פורסמה ב 18/02/2015 ע״י ניצה אפרים

  אשמח לקבל את במסמך במלואו

  פורסמה ב 09/10/2014 ע״י גיל שריג

  במסגרת עבודת גמר תואר שני במכללת חמדת הדרום אשמח לקבל את החוברת במלואהתודה רחל

  פורסמה ב 29/09/2014 ע״י רחל זזובסקי

  אשמח לקבל

  פורסמה ב 27/03/2014 ע״י צביה שגיב

  שלום פורטל מס"ע אינו מספק מאמרים, אנא פני לספרייה במוסדך לקריאת החוברת.

  פורסמה ב 29/08/2017 ע״י צוות פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya