אוטונומיית המורה במסגרת תכנית לימודים לאומית גמישה: התפתחות לימודי השואה בבתי ספר ממלכתיים בישראל

Cohen, E. H. (2016). Teacher autonomy within a flexible national curriculum: Development of Shoah (holocaust) education in Israeli state schools", Journal of Curriculum Studies, 48(2), p167-191.

מאמר זה עוסק בתפקיד של סוכנות המורה ובגמישות של תכנית הלימודים כמאפיינים פדגוגיים של לימוד השואה בבתי ספר ממלכתיים בישראל. הניתוח מבוסס על מחקר לאומי עכשווי שכלל סקר כמותי (שאלונים), שיטות איכותניות (קבוצות מיקוד, ראיונות ותצפיות) וסקירה היסטורית-חברתית.

מאחר שהוראת נושא זה התרחבה הן בזרם הדתי והן בזרם הכללי של מערכת החינוך דוברת העברית, הנושא טופל בדרכים שונות במונחים של שיטה, חומרים ותוכן.

הדרישות המוגדרות בצורה רופפת מאפשרות למחנכים להיות סוכנים פעילים בהפיכת תכנית הלימודים לאינדיבידואלית. מוצע שהדבר יעיל כאשר פונים לנושא רגיש מטבעו הקשור לתחושת הזהות של מורים ותלמידים ולתפיסת עולמם.

נידונות ההשלכות של תכנית לימודים לאומית חדשה ללימוד השואה. נשקלת גם הרלוונטיות של סוכנות המורה בלימוד השואה במסגרות אחרות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ילדים בשואה – מיזם תיעוד מקוון


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  מעניין אני רוצה להיות שם
  כתלמיד חדש אצלכם
  בבית ספר

  פורסמה ב 08/05/2021 ע״י גל
  מה דעתך?
yyya