אוהב לא אוהב- הערכת אתר לימודי

כשבאים להעריך אתר לימודי יש להתייחס לשלושה ממדים עיקריים: ממד תיאורי, ממד פדגוגי ומימד תוכן. ממדים אלה כוללים בתוכם תתי נושאים. במסגרת הקורס עיצוב סביבות למידה מתוקשבות במרכז ללימודים אקדמאיים באור יהודה נתבקשה הסטודנטית לתואר שני חגית צחור ע"י המרצה ד"ר אתי כוכבי לבחור אתר לימודי ולנתח אותו ( חגית צחור ) .

למאמרון של חגית צחור

ראה גם : "שטף קריאה"- הערכת אתר לימודי מתוקשב

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya