אובייקטי למידה (Learning Objects) – אבני בניין להוראה ולמידה

מקור: עלון "צליל מקוון", האוניברסיטה הפתוחה

חומרי למידה הם מרכיב מרכזי ברוב המצבים שבהם מתרחשת הוראה ולמידה. איכותם, של חומרי הלמידה, עיצובם, נוחות השימוש בהם, התאמתם לנושא, ללומד, לתוכן קובעת במידה רבה את הצלחת הלימוד.
מחשבה מאמצים ומשאבים רבים מושקעים בשיפור חומרי הלמידה המוצעים ללומדים. הוצאות הספרים משקיעות בכך הון עתק.

העידן הדיגיטאלי נתן דחיפה עצומה לתחום פיתוח חומרי הלמידה. במקום להסתפק בחומרי למידה טקסטואליים בלבד ניתן להיעזר לפתח ולהציע חומרי לימוד דיגיטאליים, אינטראקטיביים רב חושיים, מושכים את העין ומעוררי עניין. הבעיה היא שייצור של חומרי למידה כאלה-במיוחד כשמדובר בלומדות כבדות- מחייב השקעת זמן ניכרת ועל כן הוא יקר וממושך. העלות הגבוהה של המוצרים האלה, ולעיתים גם קשיי התפעול שלהם, מרתיע מפני רכישתם ומגביל את פיתוחם.

בשנים האחרונות התפתחה גישה חדשה של פיתוח יחידות למידה דיגיטאליות, מודולאריות קטנות היקף הנתפסות כמעין מולקולות או אטומי למידה שניתן לעשות בהן שימוש חוזר תוך שילובן ברצף ההוראה בהתאם לצורכי הקורס.

אנימציה מורכבת להמחשת רעיון מדעי, סימולציה לתרגול מודל כל שהוא, סדרת תרגילים לתרגול מושג מסוים או פרק לימוד עתיר תרגול והסברים ויזואליים, כל אלה הן דוגמאות לאובייקטי למידה שמפתחים אותם פעם אחת, בהשקעה יחסית גדולה ורצוי תוך שיתוף פעולה בין מוסדי וניתן למחזר אותם ולהשתמש בהם פעמים רבות על פי צורכי ההוראה והלומדים.

השימוש בחומרי למידה מתוך ספריות משאבים אינו עניין חדש ובכל זאת הנושא כרוך בקשיים ודילמות רבות הנסקרות בהרחבה בספרות המקצועית.

• מהם בעצם אובייקטי למידה?

ניתנו לכך הגדרות רבות וכיום אין הגדרה אחת מוסכמת. על פי הגדרה אחת אובייקטי למידה הם "כל יישות דיגיטאלית או לא דיגיטאלית שניתן להשתמש בה לעשות בה שימוש חוזר או להפנות אליה בתהליך של הוראה בשילוב טכנולוגיות".

 על פי הגדרה אחרת אובייקטי למידה הם כל דבר שניתן לארוז באופן דיגיטאלי ויכול לשמש להוראה. על פי הגדרה זו גם צילום של תפוח. כמו גם שיעור שלם המועבר בוידיאו וכן מרכיביו הם אובייקט למידה. בהגדרות אחרות מודגשת החשיבות של המודולאריות, האפרות לפעולת חקר, האפשרות לשיתופיות, כתכונות חשובות של אובייקטי למידה.

• כיצד ניתן להבטיח את איכות האובייקטים? האם ניתן להגדיר סטנדרטים לאובייקטי למידה?
• כיצד נכון לסמן את האובייקטים לצורך קטלוגם ותיוקם בספריית האובייקטים ולאחזורם מאוחר יותר על פי הצורך. איזה שדות יוגדרו לכך? איזו שפה תשמש לכך? עשייה רבה מתבצעת בעולם בתחום זה. נעשים ניסיונות לפתח מתודולוגיות ושפות לתיאור מרכיבי למידה תכניים ופדגוגיים.

• דרכי השימוש באובייקטים מוכנים בהוראה. מה היתרונות בכך? מה החסרונות האפשריים?
הנושא כולו נמצא היום בתנופת פיתוח אך גם בשלב של הרהור וחשיבה רפלקטיבית על הדרך הנכונה שבה נכון לצעוד. וזאת במיוחד לנוכח העלייה העצומה בהיצע האובייקטים הפוטנציאליים ובהכרה בערך הפדגוגי והכלכלי שעשוי להיות להם בהוראה.

עוד על אובייקטי למידה בהוראה ניתן לקרוא כאן:

• Friesen, Norm. (2001) What are Educational Objects? Interactive Learning Environments, Vol. 9, No. 3, Dec. 2001
• Wiley, David A. (2000). Connecting learning objects to instructional design theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In David A. Wiley (Ed.), The Instructional Use of Learning Objects: Online Version 
• Wiley, David. A. (2003). Learning objects: difficulties and opportunities.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya