אובדי ידע

מקור: אתר ניהולים

עומס מידע הנה אחת התופעות המענינות והמדאיגות בארגונים. בארגון גדול ומבוזר היה נהוג להפיץ כל יום ומידי שבוע מידע וידע באמצעים שונים: נייר, בע"פ, דרך מערכות הפעלה ומערכות דגיטליות שונות. התחרות בין הגורמים השונים בתוך הארגון שרצו לזכות בתשומת לב העובדים, ולהיות במרכז העשיה הארגונית (תפיסתית ופוליטית) הגבירה ושכללה את תהליך ההפצה או נכון את "ההפצצה" של הידע.


מסתבר שעוד ועוד ידע לא בהכרח גרמו להתיעלות, הגברת התפוקות והביצועים אלא לתופעות אחרות. לא במודע, עובדים מצאו את עצמם עוסקים בהמצאת אמצעי מילוט מההצפה של מידע וידע. לכל עובד היתה "תיבת נח" משלו על מנת לשרוד את המבול.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya