אגו קטן, עגלות מלאות : עצות למשוב בונה

  ערן רון "אגו קטן, עגלות מלאות": עצות למשוב בונה, הד החינוך, אוגוסט 2012 , עמודים 46-47.


למשוב בונה יש השפעה חינוכית רבה. מורים צריכים להקצות מקום וזמן לשיחות משוב עם תלמידיהם. איך עושים את זה
ערן רון

משוב הוא הכלי היעיל ביותר שעומד לרשותם של מורים בניסיונם להשפיע על למידתם והתנהגותם של תלמידיהם. מחקרים רבים מלמדים שהצלחתם של תלמידים תלויה במידה מכרעת באיכות המשובים שקיבלו ממוריהם. למשוב חיובי יש השפעה חינוכית גדולה יותר מגורמים אחרים כגון גודל הכיתה, תכנית הלימודים או אמצעי התקשוב. אך למרות חשיבותו של המשוב החיובי בגרסתו הבונה, המשוב השלילי בגרסתו ההרסנית (שכן גם משוב חיובי עלול להיות הרסני כשם שמשוב שלילי עשוי להיות בונה) שגור על לשונם של המורים פי חמישה מן המשוב החיובי הבונה. אם הסדר היה מתהפך והמורים היו נותנים חמישה משובים חיוביים־בונים על כל משוב שלילי־הרסני אחד, מערכת החינוך שלנו, החברה שלנו, היו נראות אחרת. וזה אפשרי, שכן משוב בונה אינו זקוק לתוספת תקציב, לתכנית לימודים חדשה או להכשרת מורים מורכבת.

עם זאת משוב בונה – חיובי ושלילי – אינו רק עניין של תדירות, של מספר המשובים הבונים שמורה נותנת לתלמידיה. כדי לתת משוב בונה צריך הדרכה. כדי לתת משוב בונה המורה צריך לצמצם את החלק ההורי שלו, האומר לילד מה מותר ואסור לעשות, ולחזק את החלק החינוכי שלו, הדן בפתיחות במקרה שעומד על הפרק. החלק ההורי נוטה לדבר בסימני קריאה; החלק החינוכי – בסימני שאלה. החלק ההורי שופט ומעניש; החלק החינוכי מפיק את המרב מהתנהגות לא נאותה והופך אותה להזדמנות חינוכית.

עקרונות מנחים למתן משוב בונה לתלמיד:

המתנה

שיחת משוב בונה נעשית לאחר המתנה, בשיקול דעת, ללא כעסים, לאחר שוך הסערה הרגשית שליוותה את האירוע. שיחה בעת האירוע, כאשר המורה והתלמיד טעונים, מפיקה בדרך כלל משובים הרסניים.

נושאים חשובים

שיחת המשוב מיועדת לנושאים חשובים, נושאים שיש להם השפעות אפשריות על התנהגות התלמיד ועל הקשר שלו עם המורה. אין לשחוק את שיחת המשוב על כל הפרעה קטנה.

קדימות למשוב חיובי

למשוב חיובי יש השפעה טובה על ההנעה ללמידה. כאשר תלמיד "ראוי" למשוב שלילי עקב התנהגות גרועה או תת־הישג, כדאי להמתין להתנהגות חיובית ולהישג, ולחזק אותם. אם אפשר, רצוי לבטל את המשוב השלילי.

מתנה

יש להפוך את שיחת המשוב למתנה ולא לעונש. המורה נפגש עם התלמיד לשיחה בארבע עיניים ומזמין אותו לדיאלוג.

משוב שלילי בונה

משובים כגון ענישה, איום, נזיפה, הטפת מוסר וכדומה הם שליליים והרסניים, שכן הם מכניסים את התלמיד למגננה עוינת ומזמינים עימות נוסף. משוב שלילי בונה בנוי על דיאלוג שמטרתו לפתור בעיה ולהניח יסוד להצלחה בהמשך. בדיאלוג הזה המורה נמנעת מהפעלת סמכות, מזמינה את התלמיד להשמיע את הצד שלו ומקשיבה לו בתשומת לב.

משוב עובדתי

משוב בונה מבוסס על עובדות בדוקות ולא על דעות (קדומות). קודם כול צריכה להיות הסכמה על העובדות הרלוונטיות ורק אחר כך יש לדון בפרשנותן. כדי לברר את העובדות ולהסכים עליהן, על המורה לברר אותן עם התלמיד: "האם אתה מסכים שמה שקרה הוא...?"

משוב מודע

לפני שיחת המשוב המורה צריך לברר עם עצמו מה מטרת השיחה; האם היא נועדה לענות על צורך שלו או על צורך של התלמיד. המשוב עלול להפוך לזירה שבה המורה משליך את בעיותיו על התלמיד. משוב מחייב מודעות רבה וניסוח בהיר של מטרותיו.

win-win (רווח לכול)

משיחת משוב בונה שני הצדדים יוצאים מנצחים – שניהם הבינו בעיה במהלך שיחה שוויונית וגלויה. המורה לא באה לשיחת המשוב כדי לנצח את התלמיד או "להראות לו"; היא באה כדי להבין יחד עם התלמיד, להבין כדי להשתפר.

עגלות מלאות

בשיחת משוב בונה אין עגלה מלאה (עגלת המורה) ועגלה ריקה (עגלת התלמיד). שתי העגלות מלאות – בידע, בפרשנויות, בעמדות. המורה אינו מבין יותר מהתלמיד ואינו בא לכפות עליו את ההבנה שלו; שניהם מנסים לברר את פרטי המקרה ואת המקורות שלו.

אגו מצומצם

לשיחת משוב בונה המורה מגיעה עם אגו קטן. היא אינה "קופצת" עם האמת, עם הזיכרונות או הרגשות שלה: "גם לי קרה פעם ככה...". דחיפת "האני" של המורה לשיחה מסיטה אותה מ"האני" של התלמיד ומדכאת אותו. בשיחת המשוב "האני" של התלמיד במרכז.

מקום וזמן

המקום והזמן של המשוב צריכים להבטיח שיחה רגועה, אישית, מוגנת מפני אוזניים ועיניים אחרות. אין לנהל שיחת משוב תוך כדי הליכה במסדרון או פעילות אחרת. השיחה עצמה היא הפעילות היחידה. אין לערבב שני סוגי משובים, שלילי וחיובי. ערבוב כזה מבלבל ומתקבל לעתים כמניפולציה. "אבל" מנטרל את המשוב החיובי.

פשטות

המשוב צריך להעביר מסר פשוט וברור – לא בוטה ולא תוקפני, אבל ממוקד. מורכבויות מרומזות אינן מועילות למשוב.

הימנעות מהכללות

הכללה מהתנהגות לא נאותה או נאותה על אישיותו של התלמיד אינה מאפשרת תיקון או שיפור, שכן התלמיד הוא "רע" או "טוב" באופן מהותי. שיחת המשוב צריכה להתרכז בהתנהגות מסוימת ולהימנע מהכללות.

הערכה מכלילה

ההערכה הבית ספרית המקובלת – שיחה עם ההורים, חלוקת תעודות – היא הכללה שיפוטית, ולא משוב. היא מסכמת את הישגי התמיד, לעתים את אישיותו, ואינה מאפשרת תיקון ושיפור.

משוב לנושאים בני תיקון

יש להעניק משוב רק על התנהגויות או נטיות בנות תיקון ושיפור. מה שאינו ניתן לתיקון ולשיפור אינו מועמד לשיחת משוב.

שימוש ברגשות

אינטליגנציה רגשית חיונית למשוב בונה. המורה מפעיל את רגשותיו באופן מושכל ומבוקר כדי לעורר בתלמיד רגשות מועילים.

המשוב נמדד בשינוי

איכותו של המשוב נמדדת בשינוי בהתנהגותו של התלמיד. השינוי בהתנהגות אולי סמוי מן העין, אך משמעותי מאוד.

משוב על המשוב

בהקשרים מסוימים כדאי לשוחח על שיחת המשוב – איך התנהלה, איך אפשר לשפר אותה, אילו התנהגויות חדשות היא הניבה.

הימנעות מעצות

ואחרי כל העצות האלה... בשיחת משוב בונה כדאי להימנע מעצות; עצות מקבעות את התלמיד בעמדה נחותה. תנו לתלמיד אפשרות להפיק משיחת המשוב הטובה שהייתה לכם את התובנות וההנחיות שלו.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    תודה על המאמר. הוא מעניין ומגוון, ומביא הרבה ניסיון מהשטח. מעניין איך היית משתמש בחקר מוקיר על מנת להעשיר את המשוב או לתת ו מימד שונה בתכלית. כל טוב וברכה, נחום

    פורסמה ב 01/05/2015 ע״י נחום כץ
    מה דעתך?
yyya