Michele Biasutti
מיון:
3 פריטים
פריטים מ- 1 ל-3
  • לינק

    במחקר הנוכחי דווח על השימוש בויקי ככלי דידקטי מקוון כדי ליישם למידה מבוססת פרויקט בהשכלה הגבוהה.המחקר נערך בתכניות להכשרת מורים באוניברסיטה. במהלך הפעילויות המקוונות, המשתתפים פיתחו פרויקטים בינתחומיים עבור עבודה בשיתוף פעולה בבית הספר היסודי בקבוצות קטנות בסביבה וירטואלית של ויקי בתוך פלטפורמת Moodle. מדעים היו במרכז הפרויקטים ופעלו כמרכז מארגן למציאת קישורים עם דיסציפלינות אחרות. המחברים פיתחו שלושה מכשירים כדי למדוד הן את התהליכים והן את התוצאות של הפעילויות המקוונות (M Biasutti, H EL-Deghaidy , 2014).

  • לינק

    המחקר הנוכחי מדווח על השימוש בויקי (Wiki) ככלי דידקטי מקוון כדי לפתח תהליכי ניהול ידע בהשכלה הגבוהה (Biasutti, Michele and EL-Deghaidy, Heba, 2012).

  • לינק

    מטרתו של מאמר זה היא להציג תמונה של התנסות הסטודנט ביחידת לימוד מתוקשבת של למידה מקוונת שיתופית בסביבת למידה מקוונת א-סינכרונית. המחקר העריך יחידה מתוקשבת של למידה מרחוק בחינוך למוסיקה במכללה בארה"ב השווה לחמש נקודות קרדיט בתואר ראשון מקוון עבור מורים המלמדים בבית הספר היסודי. הערכת המודול נעשתה תוך שימוש בשאלון להערכה עצמית שבחן את שביעות הרצון של הסטודנט מהפעילות של למידה מקוונת שיתופית. התוצאות של ניתוח הנתונים הראו חמישה נושאים שעלו מהפרספקטיבות של המשתתפים, שפורשו על ידי החוקר כהיבטים חיוביים: עבודת צוות, היבטים קוגניטיביים, היבטים של תפעול, היבטים ארגוניים והיבטים אתיים/רגשיים ( Biasutti, Michele).

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין