L. CIOLAN .
מיון:
2 פריטים
פריטים מ- 1 ל-2
  • לינק

    מאמר מעניין אודות השינוי הפדגוגי הנדרש כיום בלמידה הקיימת. הפדגוגיה שהיתה מבוססת עד כה בעיקר על ציר תכנים וצבירתם ע"י תלמידים הולכת ומאבדת את אחיזתה נוכח השינויים האדירים בהשגת ידע ונגישות לידע בעולם . הפדגוגיה שתתפתח בעתיד תתבסס יותר על ארגון הלמידה והבנה ע"י הלומד ופחות ע"י צבירת ידע באמצעות סטנדרטים. אבל המעבר מצבירת תכנים וידע להבנה תלוי בראש ובראשונה ביצירת מצבי למידה אותנטיים לתלמידים בבתי הספר או לסטודנטים באוניברסיטה ( CIOLAN, Lucian).

  • לינק

    המאמר דן באתגרים של יצירת התנאים עבור למידה אותנטית במקרה של הלומדים במילניום החדש . הבניית הלמידה מוגברת על ידי סביבות הלמידה, לא רק תוך התייחסות לסביבת הלמידה הפיסית, אלא גם לכל המרכיבים (פיסי, קוגניטיבי, רגשי ופעילותי) של מצב הלמידה. (CIOLAN, L., 2013) .

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין