התנסות מעשית מקוונת בהוראה

Brady, T., & Taylor, M. E. (2022). Virtual Field Placements. Quarterly Review of Distance Education, 23, 2, 67–77

התנסות מעשית בפלטפורמה וירטואלית יכולה לחסוך שעות עבודה ונסיעות, להקל על האדמיניסטרציה הבית ספרית ולפשט את התקשורת הסיזיפית בין המוסדות המכשירים לבין בתי הספר. אין במאמר זה לומר שהתנסות מעשית פרונטלית הינה מיותרת. אלא, שבכוחה של התנסות מקוונת להעניק למתכשרים ניסיון ראשוני, לעורר לחשיבה רפלקטיבית, להפחית טעויות ולמנוע פגיעה בתלמידים בשר ודם.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא התנסות מעשית

התנסות מעשית בהוראה

התנסות מעשית בהוראה היא שלב התחלתי וקריטי בקריירה של מורים ועליה להיות מסודרת ומועילה ככל הניתן. במהלך ההתנסות, המתכשרים נכנסים לראשונה לבתי הספר, חוזים במתרחש, מבצעים מטלות מסוימות ומתחילים לשאת באחריות ולהכיר את המקצוע. אולם, ישנם מצבים בהם המתכשרים מוצבים בכיתות מאתגרות, נכנסים להלם, מקבלים רושם ראשוני שלילי וגומלים בלבם לא להמשיך במקצוע ההוראה.

התנסות מעשית מקוונת

בשנים האחרונות, החל לתפוס תאוצה הרעיון של התנסות מעשית בפורמט מקוון או בפלטפורמה של מציאות מדומה. בדרך זו, המתכשרים מתבקשים להעביר שיעור לאווטארים אשר  נשלטים על ידי מפעילים אנושיים ושחקני תיאטרון בזמן אמת ומדמים תלמידים המגיעים מרקעים שונים. בזכות השיעורים המדומים הללו, המתכשרים מבצעים טבילת אש ראשונית ומתנסים בניהול כיתה. לאחר כל שיעור, מקבלים המתכשרים משוב מפורט אותו הם מנתחים ובאמצעותו מפיקים תובנות מול החונך, המנחה או המרצה מהמוסד המכשיר.

מתודולוגיה

117 סטודנטים להוראת כיתות א'-י"ב באוניברסיטה בדרום ארה"ב השתתפו בהתנסות מעשית וירטואלית והשיבו לשאלון מקוון. ככל שהשיעור הווירטואלי התקדם, התלמידים לא חסכו את שבטם מן המתכשרים והם שלפו טלפונים סלולריים באמצע השיעור, התבדחו ביניהם, איבדו ריכוז, נטו לחולמנות, נרדמו וגם, להבדיל, שאלו שאלות ענייניות והפגינו סקרנות. בפועל, אחד האתגרים המרכזיים עבור המתכשרים היה להתמודד עם השילוב בין תלמידים מפריעים לבין אלו הקשובים והצמאים לידע.

ממצאים וניתוח

מבחינה סטטיסטית, 76% מהמשיבים חשו שחוויית ההתנסות המקוונת מיטיבה לדמות הוראה כיתתית ו-75.8% סברו כי ההוראה הווירטואלית סייעה להם לצבור ביטחון בהקשר לניהול כיתה והטלת משמעת. על רקע זה, המתכשרים הגיעו לתובנות הבאות:

  1. המורה חייב לחשוב מהר ולהגיב לפעולות התלמידים באופן מיידי וברמה האישית;
  2. שיעורים כיתתיים אינם צפויים להתנהל, בהכרח, באופן בו נערכים אליהם ולכן יש להתכונן גם לאירועים בלתי צפויים;
  3. על אף שאי אפשר להיות מוכן לכל תרחיש, על המורה להקרין ביטחון בכל עת;
  4. המורה צריך לשמור על קשר עין גם עם התלמידים השקטים והחולמניים.

דיון ומסקנות

לפי המשתתפים, התנסות מעשית מקוונת יכולה לשמש ככלי יעיל לפיתוח אוריינות דיגיטלית, מיומנויות ניהוליות, תכנון מערכי שיעור וצמיחה מקצועית. מבחינה פרקטית, ההקלטות של השיעורים המוקלטים נשמרים במערכת ויכולים לשמש את המתכשר לצורך ביקורת רפלקטיבית, דיונים עם החונך המלווה ואף להיכנס לתיק העבודות ולשמש כפריט להצגה למגייסים ומעסיקים פוטנציאליים.

לסיכום, שליחת המתכשרים להתנסות מעשית מקוונת, בטרם ייכנסו לבית הספר, מאפשרת להם להתנסות ולטעות – בפני תלמידים מדומיינים. באמצעות כך, לא רק שנמנעת פגיעה בתלמידי בית הספר. אלא, משתמר היטב הקשר בין בתי הספר לבין המוסדות המכשירים, קשר אשר עלול להינזק קשות ולהישחק במקרים של פגיעה בתלמידים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya