טיפוח חשיבה יצירתית באמצעות שברים וקצב

Azaryahu, L. et al. (2024). Development of creative thinking via fractions and rhythm. Thinking Skills and Creativity. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2024.101514

במחקר זה נבדקה ההשפעה של תוכנית התערבות מתמטית ומוזיקה בכיתות ד', בהשוואה לבני גילם שקיבלו הוראת מתמטיקה ומוזיקה סטנדרטית. תוכנית ההתערבות הרב-תחומית נועדה להעשיר את הידע בשברים בשני התחומים: שברים במתמטיקה וקצב במוסיקה; וכן לפתח את החשיבה היצירתית של התלמידים לקראת רכישת מיומנויות מתמטיות ומוזיקליות. ההתערבות תוכננה כך שתכלול שיעורי מתמטיקה ושיעורי מוזיקה שמציגים קשר מפורש בין התחומים, תוך הסבה מתחום אחד למשנהו. כדי לפתח חשיבה יצירתית עודדו את התלמידים בקבוצות הלימוד ליצור תרגילי שברים משלהם במתמטיקה וכן דפוסי קצב במוזיקה.

בתוכנית ההתערבות עודדו חשיבה יצירתית במתמטיקה ובמוזיקה באמצעות טיפוח יכולתם של התלמידים לתת תשובות מרובות, שונות ומקוריות. הרעיון היה לעודד גמישות מחשבתית: היכולת לעבור ממצב נפשי אחד למשנהו בעת פתרון בעיה פתוחה במתמטיקה (לדוגמה, שימוש בעקרון מתמטי שונה בכל פעם); גמישות מוזיקלית מתייחסת למגוון התוכן המוזיקלי או למספר הקטגוריות שבהן ניתן לסווג את התגובות. בנוסף נבחנה גם המקוריות: השאלה עד כמה התשובה של התלמיד ייחודית במתמטיקה ובמוזיקה והאם היא זהה לרוב התשובות של התלמידים האחרים. בשני התחומים ניתן דגש על מספר דוגמאות (מתמטיות ומוזיקליות), מקוריות וחדשנות.

ממצאים:

  1. לימוד שברים רב תחומי המשלב מוזיקה ומתמטיקה משפר את הישגי התלמידים.
  2. הוראת שברים יצירתית במתמטיקה ובמוזיקה תורמת לפיתוח חשיבה יצירתית מתמטית ומוזיקלית.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים על חינוך יצירתיות

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya