יחסם של מורי יסודי ברומניה לחינוך כלכלי: בין קוגניציה לבין אזרחות נבונה

Savard, A., Cavalcante, A. & Caprioara, D. (2020). The representations of financial education among elementary teachers in Romania: Between cognition and citizenship. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law, 13, 1, 47-58

חינוך לכלכלה בבית הספר היסודי

שכיחותם של שיעורי חינוך לכלכלה בבתי ספר יסודיים הולכת וגוברת ברחבי העולם. מדינות רבות, כמו אוסטרליה, איטליה וקנדה, מקדישות לחינוך כלכלי מקום מרכזי בתוכנית הלימודים, כאשר המגמה הזו זוכה לתמיכה מצד הורי התלמידים. בין השאר, החינוך הכלכלי שואף לנטוע בילדים אוריינות פיננסית ולהרחיב את הידע והמיומנויות בנושאי התנהגות צרכנית, כלכלת בית, ערך הכסף, תנודתיותו ונזילותו ותכנון פיננסי.

בעוד שפינוי זמן בתוכנית הלימוד לחינוך כלכלי הינו צעד ראשון חשוב, לא ניתן ללמד את התכנים הללו מבלי נכונותם של המורים והמחנכים ובקיאותם בחומר. ככל הידוע, החינוך הכלכלי ברומניה מהווה כיום יחידת לימוד שולית, זניחה ואופציונלית בחינוך היסודי. בנוסף, רוב המורים המכהנים אינם מיומנים דיו בהקשר הפיננסי-פדגוגי ותוכנית הלימודים אינה מקיפה, מעמיקה ומלהיבה מספיק. אם לא די בכך, התחום אינו מלומד במהלך ההכשרה להוראה.

מתודולוגיה

סקר מקוון נשלח ל-83 מורי יסודי ברומניה אשר התנסו בהוראת חינוך כלכלי. באמצעות הסקר, המחקר מבקש להשיב על השאלות הבאות:

  1. כיצד מתייחסים מורי חינוך יסודי ברומניה לחינוך כלכלי?
  2. מהי החשיבות הפוטנציאלית של חינוך כלכלי עבור תלמידי בית ספר יסודי?

ממצאים ודיון

החינוך הכלכלי מצטייר על ידי המורים כמקצוע שימושי, מעניין וחשוב ללמוד בגיל מוקדם יחסית וחשוב להנחילו לתלמידי כיתות ד' ומעלה. בכוחו של החינוך הכלכלי להדגים לתלמידים כיצד להתנהל נכון מבחינת אזרחות נבונה, התנהגות צרכנית, קנייה מקוונת, ניהול כספים וחשיבה יזמית, ואף להבין טוב יותר את האילוצים היומיומיים של הוריהם ואת מונחי השפה הכלכלית. עם זאת, מורים מעטים גרסו כי המקצוע מתאים יותר לכיתות ז' או ח'. לפיהם, החינוך הכלכלי הינו מקצוע מורכב וגדוש-מידע אשר מצריך מהתלמידים בגרות קוגניטיבית, חברתית ותרבותית, כמו גם רגישות לצדק חברתי ולאי-שוויון.

מורים אשר התנסו בהוראת חינוך כלכלי מדווחים על השפעות מיידיות וארוכות טווח. ברמה המיידית, התלמידים רוכשים ידע פרקטי, מבינים את העולם טוב יותר, מגלים מעורבות חברתית ואף מפגינים כישורי מנהיגות במשחקי החלפות וירידי מכירות בית ספריים או שכונתיים. בטווח הארוך, התלמידים מגלים אחריות פיננסית, מבינים את חשיבותה של החסכנות, בוחנים את המשאבים הקיימים לרשותם ואף מפתחים חזון כלכלי לחיים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא כלכלה

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya