סקירת מידע – מחסור במורים: רקע, אתגרים ודרכי התמודדות

בר-זוהר, ב' ויוספסברג בן-יהושע (2020). סקירת מידע - מחסור במורים: רקע, אתגרים ודרכי התמודדות. תל אביב: מכון מופ"ת

מחסור במורים יכול להיות במערכת החינוך בכללותה, בפריפריה או במקצועות מסוימים. בישראל יש קושי רב לגייס מורים במתמטיקה, מדעים, אנגלית וחינוך מיוחד. סקירת מידע זו מציגה ומעריכה פתרונות שונים של הבעיה.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא גיוס מורים

 גורמי המחסור במורים

 1. מעמד המורים
 2. שכר המורים
 3. פרישה לגמלאות
 4. נשירת מורים ממערכת החינוך
 5. שינויי מדיניות
 6. גידול באוכלוסייה
 7. מצב כלכלי

 המלצות

דרכי התמודדות אלה נמצאות יעילות בצמצום המחסור במורים:

 1. שימוש במודל חיזוי במטרה למיין מראש וביעילות את הנכנסים להוראה ולשפר את תהליכי גיוס המורים ומיונם כך שישביחו את איכות ההון האנושי במערכת החינוך, כפי שעושים בתוכנית מסיל"ה (מיון סטודנטים ייעודי ללימודי הוראה). כך מנותבים מורים חדשים לתפקידים בבתי ספר שבהם קיים מחסור כללי של מורים, מחסור של מורים בפריפריה ומחסור של מורים במקצועות מסוימים.
 2. קבלת בוגרי תוכניות הכשרה חלופיות ומסלולי הסבה להוראה כמו תוכנית מהיי-טק להוראה מאפשרת לרענן את כוח העבודה בהוראה בישראל ולגוונו, כפי שקורה בארצות הברית, שם מורי הכשרה החלופית הם 18% מכוח העבודה.
 3. הטמעת ההוראה המקוונת לצורכי למידה מרחוק, בעיקר בכיתות ד'–י"ב ובתוכניות הכשרה להוראה, וביתר שאת כדרך התמודדות עם משבר וירוס הקורונה, עשויה לאפשר למורים במרכז הארץ ללמד בפריפריה בלי לשנות מקום מגורים ולהגדיל את היצע המורים המתכשרים.
 4. השקעה בתהליכי קליטת מורים מתחילים וליווים בבתי הספר יכולה להשפיע לחיוב על שיעור נשירת המורים המתחילים, וכפועל יוצא מכך להתמודד עם מחסור המורים ברמת המקצוע, ברמת בית הספר, ברמת העיר וברמת המחוז. תהליכי קליטה, ליווי וחונכות מיטביים עתידים לסייע למורים מתחילים לצלוח את השנים הראשונות בהוראה. אם בתי הספר ישקיעו בתהליך זה, אזי שאט-אט יפחת הביקוש ויגדל ההיצע.
 5. הטבות שכר, תמריצים כספיים וקידום מקצועי יכולים לתת למורים הרגשה טובה יותר בכל הקשור למעמדם המקצועי וכן לסמן את ההתקדמות האפשרית בנתיבי הקריירה, דבר שיעניק למורים אופק תעסוקתי וסיפוק מקצועי.
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya