סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר רב-תרבותי: אינטרנציונליזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר

גוטמן, מ' וקורט, ד' (2023). סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר רב-תרבותי: אינטרנציונליזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. תל אביב: מכון מופ"ת

עם השנים מעמיק השיח על חשיבותם של מרחבים משותפים בחברות מרובות תרבויות מתוך תפיסה כי מרחבים אלה יעודדו סובלנות, הקשבה ואמפתיה בין קבוצות. בישראל חזון זה לא עמד במבחן המציאות לאורך ההיסטוריה, והקושי לחלוק מרחבים משותפים אף החריף בעתות של משברים בריאותיים, פוליטיים וביטחוניים. דוגמאות לכך בלטו בתקופות של לחימה ברצועת עזה, אז התלקחו ברחובות ישראל מהומות שהחריפו אף יותר בערים המשותפות. מאורעות נוספים שנחרתו בזיכרון הקולקטיבי הישראלי מזוהים כמחלוקת בין "ישראל הראשונה" ל"ישראל השנייה" ומייצגים את המתח הפוליטי בחברה, שבשנים האחרונות בא לידי ביטוי בהפגנות ובמאבקים שגרמו לפילוג העם. מאורעות אלה מהדהדים ללא הרף, מחלחלים למערכת החינוך ומשפיעים על הדינמיקה הן בכיתות הן בחדרי מורים.

לרכישת עותק מקוון או מודפס של הספר

לקריאה נוספת: כל המאמרים בנושא סובלנות

במוקד הספר סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר רב-תרבותי: אינטרנציונליזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר עומדים מכשירי מורים שלאורך שנות פועלם נדרשים לנווט באופן אופטימלי במציאות מורכבת זו, ואשר נושאים על כתפיהם אחריות להעביר יכולת זו למורי העתיד. על מכשירי המורים לשמש דוגמה אישית לחינוך מיטבי לרב-תרבותיות בכיתות, למנהיגות חינוכית קשובה ומכילה, לרצון אמיתי ואותנטי להכיר את האחר ולאיזון נכון בין תפיסת האזרחות – זו הכלל- עולמית וזו המקומית. ספר זה דן במכלול דילמות וסוגיות המנוהלות על ידי מכשירי מורים בדרך להשגת מטרות אלה, באמצעות מחקרים אמפיריים שערכו מכשירי מורים ומורות מעשרה מרחבים משותפים במוסדות להכשרת מורים ברחבי הארץ.

ד"ר מרי גוטמן היא חוקרת ומרצה בחוג לחינוך לגיל הרך ובתוכנית לניהול וארגון מערכות חינוך ומכהנת כיו"ר ועדת מחקר במכללת אפרתה לחינוך. תחומי המחקר שלה הם רב-תרבותיות במערכת החינוך, מדיניות וניהול של מוסדות חינוך, יחסי מיעוט-רוב והגירה בהקשרים חינוכיים. בשנים האחרונות פרסמה עשרות מאמרים בכתבי עת בין-לאומיים מובילים, ערכה ספר וזכתה במספר מלגות מחקר ומענקים תחרותיים.

פרופ' דבורה קורט היא אנתרופולוגית, פרופסור חבר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, יועצת אקדמית במכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה ומנחה בתוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת. תחומי ההוראה והמחקר שלה עוסקים בתרבות, במגדר ובמתודולוגיה של מחקר איכותני. חיברה ופרסמה מגוון ספרים שעוסקים במתודולוגיות של מחקר איכותני.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya