סטודנטים מדברים על העתיד: מהם הדברים החשובים ביותר בהכשרה להוראה?

Phi Delta Kappan (2023). Students Speak Up: What preparation do future teachers value? Phi Delta Kappan, 104, 8, 68–71. https://doi-org.mgs.macam.ac.il/10.1177/00317217231174721

במאמר זה נשאלו תשעה סטודנטים להוראת יסודי בארה"ב שאלות בנוגע לעתידם בשדה ההוראה:

 1. מה עליהם לשפר לפני שייכנסו לכיתה?
 2. מה יסייע להם להגיע מוכנים לבית הספר?
 3. ממה הם הכי חוששים במקצוע ההוראה?

מיומנויות תקשורת

מורים זקוקים למכלול של כישורים, ידע וניסיון מעשי כדי לחוש ביטחון בכיתה, בייחוד בשנים הראשונות בהוראה. עליהם יהיה להצטייד במיומנויות תקשורתיות מעולות כדי להעביר את חומרי הלימוד בצורה נהירה, לעמוד בקצב של תוכנית הלימודים, לפנות לאוכלוסיות לומדים מגוונות ולתמרן בין כמה סגנונות הוראה. לדעת אותם תשעה סטודנטים אשר נשאלו במסגרת המחקר, הדרכים הטובות ביותר לרכישת מיומנויות תקשורת הן:

 1. קריאת מאמרים בנושא;
 2. צפייה בהרצאות בנושא עמידה מול תלמידים;
 3. התלוות לסטודנט אחר במהלך התנסותו המעשית;
 4. התבוננות במורה מלמד.

באמצעות הרשמים האלו, ניתן יהיה להכיר את סודות העמידה מול קהל, כמו גם את שכבת הגיל ואת רמת הכיתה ולעצב בהתאמה את הרטוריקה ואת סגנון ההוראה הרצוי.

רב-תרבותיות ושוויוניות

על המורה להכיר ולהכיל מגוון של תלמידים מבחינת מגדר, גזע, לאום, תרבות, מוגבלות ועוד. בנוסף, עליו להיות מסוגל להנחיל לתלמידים ערכי צדק, שוויון, הכלה וקבלת האחר. לשם כך, במהלך קורסי המבוא התיאורטיים יש ללמד סטודנטים להוראה:

 1. מהו אי-שוויון בחינוך?
 2. כיצד ניתן להתנהל עם סוגיות של אי-שוויון בכיתה?
 3. איך אפשר לתמוך בתלמידים המגיעים מרקע של אי-שוויון מבלי להעניק להם יחס מפלה?

תקשורת עם הורים

כל מורה חייב לדעת לנהל פגישות פרטניות וקבוצתיות עם הורי תלמידיו לעתיד, בעיקר במערכת החינוך היסודי או הקדם-יסודי. אולם, בכוחן של תוכניות הכשרה מעטות להכין את הסטודנטים לאינטראקציות הבינאישיות האלו. לכן, במהלך ההתנסות המעשית או בטרם תיפתח שנת הלימודים חשוב מאוד להכיר את הקהילה, להתייעץ עם מורים ותיקים, ללמוד מניסיונם בתחום רגיש זה ולחשוב ביני לבין עצמי:

 1. כיצד אציג עצמי בפני הורי התלמידים?
 2. מהן הדרכים המיטביות לגשת להורים?
 3. מה כדאי לעשות במהלך הפגישות?
 4. ממה עדיף להימנע לאורך השנה?

בניית קהילה

על המורה לשאוף לייצר בכיתתו אווירה קהילתית וחיובית ולהכיר אסטרטגיות המסייעות בכך. אפשר, למשל, להרחיב את הידע בנושא של בניית קהילה, להכיר את האזור בו אני צפוי ללמד, ללמוד מעמיתים שהצליחו לטפח אקלים כיתתי נעים ולטוות רשת קשרים פנים-בית ספרית מפרה ומועילה.

התאזרות בסבלנות

שדה החינוך וההוראה טומן בחובו שלל התנהלויות והתמודדויות מלחיצות ואף מטריפות. כמורה לעתיד, חשוב מאוד ללמוד טקטיקות של הפגנת סובלנות במצבים של אי-שקט פנימי או כאוס כיתתי. בהקשר זה, כל ניסיון בהדרכה, ניהול קבוצה או הוראה, אפילו אם כחונך בתנועת נוער או כעוזר-מאמן בחוג כדורסל, יכול לעזור בגיבוש אסטרטגיות של התמודדות עם תלמידים.

ניהול כיתה

מי שרוצה להיות מורה צריך לדעת להטיל משמעת, לשלוט בכיתה, להכין מערכי שיעור מעניינים, להגיע לכל תלמיד ולגלות אמפתיה כלפי תלמידים מתקשים. גם במקרה זה, "אין חכם כבעל ניסיון". חשוב מאוד לצפות במורים אחרים מלמדים, רצוי במורים השולטים ביד רמה ומנחילים משמעת ברזל. יתרה מכך, אפשר לבקש מאותם מורים לצפות בכם ולהעניק לכם משוב על שיטות ניהול הכיתה בהן בחרתן.

*כל המרואיינים במאמר זה משויכים לתוכנית Educators Rising ב-וירג'יניה, ארה"ב, שמטרתה היא לגייס ולהכשיר להוראה בוגרי תיכון.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא הכשרה להוראה

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya