מציאות הדיגלוסיה הערבית: השפעת הקראת סיפור ספציפית בגן הילדים על רכישת מיומנות קריאה בכיתה א'

Asadi, I., Atila, N. & Saleh, S. (2023): The Arabic diglossia reality: The effect of specific story reading in kindergarten on reading acquisition in first grade, Literacy Research and Instruction, DOI: 10.1080/19388071.2023.2208187

יש לחשוף את ילדי הגן למילים ולתוכן הלשוני המופיעים בספרי לימוד שבהם ייתקלו בבית הספר. בהתחשב בכך שרמת האוריינות המוקדמת בגן משפיעה על מיומנויות הקריאה בבתי הספר, יש להקדיש יותר תשומת לב לרצף השפה הערבית הספרותית בין גני ילדים לכיתות א'. כך, המילים והמרכיבים הלשוניים הללו של הערבית הספרותית יהיו מיוצגים היטב בלקסיקון המנטלי, וייווצר תהליך שעשוי להשפיע לטובה על השלבים המוקדמים של רכישת הקריאה בערבית. יצירת רצף כזה בתוכניות הפדגוגיות - עשויה לדרוש מאמצים ממקבלי ההחלטות וממחנכי הגנים ובתי הספר היסודיים. לפיכך, תוכניות התערבות מתאימות צריכות להתארך ליותר משלושה חודשים ולהפוך לפעילות שגרתית במהלך שנות הגן. למרות שממצאי המחקר מצביעים על כך שילדים צעירים דוברי ערבית נהנים מתוכנית ההתערבות של קריאת סיפורים, מומלץ לערוך בנוסף לכך גם התערבות המתמקדת במיומנויות לשוניות משום שמיומנויות אלו מהוות את הבסיס להתפתחות לשונית ולימודית.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא אוריינות בערבית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya