כלים שלובים: מחשבות על ציונות ועל חינוך יהודי

לוז, א' (2016). כלים שלובים: מחשבות על ציונות ועל חינוך יהודי. ירושלים: מרכז מלטון; תל אביב: מכון מופ"ת.

הנושאים הנידונים בספר זה מצביעים כולם על מגמה משותפת. כולם מבקשים לתרום להנחת היסודות לתפיסה יהודית חינוכית חדשה. נושאים חינוכיים מובהקים, כגון פרשנות, הנחלה וחידוש, חינוך האופי ומשבר הזיקה למסורת בעת החדשה, נידונים מחדש מפרספקטיבות הגותיות וחינוכיות שונות. המאמרים ההגותיים העוסקים במשנותיהם של הוגים ידועים, כגון הרב קוק, בובר, רוזנצוויג, ראבידוביץ, ברדיצ'בסקי ושטראוס – דנים כולם בסוגיות חינוכיות שמעסיקות את המחנך היהודי המודרני. לצדם המסות החינוכיות רוויות בתובנות שנדלו מהשקפותיהם של הוגים יהודים מהעת החדשה.

דוגמה מובהקת לקשר האורגני השורר בין המרכיבים השונים של הספר היא ההטמעה החוזרת ונשנית של לוז, שחינוך אמיתי הוא חינוך האדם השלם, על כל ההיבטים של אישיותו ואופיו. אין החינוך, לדעת לוז, יכול להסתפק בהנחלת ידע, או אפילו רק בטיפוח היכולות והסגולות האינטלקטואליות של התלמיד. האמירה שחינוך האדם, במיטבו, הוא חינוך האופי הכולל של האדם, היא אוניברסאלית בטבעה. ואולם, לדעת לוז, הבעייתיות הספציפית בחינוך יהודי בימינו, קשורה במשבר ההתרחקות מן המסורת הטקסטואלית של העם היהודי. פתרונו של משבר זה נעוץ ביצירת שפה ישראלית-יהודית חדשה, וזהו ייעודו של החינוך.

*****************

ביושרו האינטלקטואלי ובחתירתו להגות חינוכית יהודית חדשה, נוכח האתגרים של המודרנה והפוסט-מודרנה, שילב אהוד לוז בכל שנות פעילותו שלוש מגמות ללא הפרד: מחקר קפדני, הגות מקורית ומעל הכול התכוונות חינוכית. אנו בטוחים שספר זה יהפוך לספר חובה לעוסקים בפילוסופיה של החינוך היהודי ובתחומים הנלווים לה.

פרופ' יונתן כהן
האוניברסיטה העברית בירושלים

אהוד לוז, פרופסור אמריטוס למחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה, הוא חוקר ומחנך. ספרו הראשון, "מקבילים נפגשים", שעוסק ביחסים בין המחנה הדתי למחנה החילוני בתנועה הציונית בראשית ימיה, זכה בפרס החברה ההיסטורית הישראלית. ואילו ספרו השני, "מאבק בנחל יבוק", שדן בהתמודדות התנועה הציונית עם שאלות של מוסר, כוח וזהות, זכה בפרס יצחק שדה. פרופ' לוז לימד כ-30 שנה באוניברסיטת חיפה ובאורנים, המכללה האקדמית לחינוך ולהוראה. בשנים האחרונות עסק בפיתוח ובהוראה של לימודי היהדות ולימודים כלליים במדרשה למנהיגות ("המכינה") בעין-פרת.

"הספריה לחינוך יהודי ע"ש מיכאל רוזנק" הוא פרי יוזמה של המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית בירושלים, מכון מופ"ת – בית הספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות. סדרת הספרים מתמקדת בסוגיית החינוך היהודי, ומוקדשת לזכרו ולמורשתו של פרופ' מיכאל רוזנק, מחנך ופילוסוף של החינוך היהודי.

לקטלוג הספרים במכון מופ"ת

תוכן עניינים ופתח דבר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya