התבוננות מחודשת בחינוך הבלתי פורמלי

קליבנסקי, ח, הישראלי, א', ושפר, א' (2023). התבוננות מחודשת בחינוך הבלתי פורמלי. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת

הספר התבוננות מחודשת בחינוך הבלתי פורמלי מבקש להציג נקודת מבט אקדמית מגוונת ועדכנית של תחום זה בישראל. המאמרים המכונסים בשלושה שערים - אבני הבניין של החינוך הבלתי פורמלי; למידה; מגדר, זהות ותרבות – נכתבו ברובם על ידי מכשירי מחנכים בחינוך הבלתי פורמלי וחוקרים בתחום. כל שער מכיל מאמרים המביאים זוויות מגוונות לעיסוק תחת כותרת אחת. רצף השערים מאפשר מעבר הדרגתי מהרחב והכללי אל הצר והממוקד ומהעיסוק בממדי הלמידה שבחינוך זה אל היבטים "רכים" יותר של זהות, מגדר, תרבות והצטלבויות של אלו עם אלו. פרקי הספר מציגים תמונה רחבה של החינוך הבלתי פורמלי בישראל, תוך התייחסות לשותפים השונים (בהם בני נוער, צעירים, הורים, בעלי תפקידים). התובנות והשאלות העולות מהספר, כמו גם הסוגיות המרכזיות המוצגות בו בשפה בהירה וקולחת, בכוחן לשמש סטודנטים ואנשי הוראה העוסקים בתחום.

לקניית עותק מקוון של הספר

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא חינוך בלתי פורמלי

ד"ר חגית קליבנסקי, מרצה בכירה במכללה האקדמית בית ברל, חוקרת ומפרסמת בתחומי החינוך הבלתי פורמלי, היסטוריה של החינוך בארץ ישראל ובמדינת ישראל. בשנים האחרונות חוקרת וכותבת בנושא פנאי ושילוב ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים בקהילה בכלל ובחינוך הבלתי פורמלי בפרט. בנוסף לכך היא מרצה בתחום החינוך הבלתי פורמלי במכללה לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע ובאפרתה המכללה האקדמית לחינוך בירושלים.

ד"ר אדם הישראלי, ראש המחלקה לחינוך לבית הספר היסודי וראש החוג לחינוך במכללת סמינר

הקיבוצים. מחקריו בסוציולוגיה של החינוך מתמקדים בסוגיות של אי-שוויון, רב-תרבותיות ויחסי מערכת החינוך עם המשפחה והקהילה. בתחום הבלתי פורמלי חוקר את תנועות הנוער ותנועות הבוגרים ואת מערכות החינוך הבלתי פורמלי בקיבוצים. היה עמית בתוכנית הפוסט-דוקטורט של מכון מופ"ת, ומחקרו עסק במעורבות הורים בתהליכי שינוי של בתי ספר.

 ד"ר אופיר שפר, ראשת התמחות בחינוך בלתי פורמלי במכללה לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע ועמיתה בתוכנית הפוסט-דוקטורט של מכון מופ"ת. חוקרת מגדר והשתתפות אזרחית של בני נוער וכן את עולמם של צעירים בישראל.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya