הכשרה לחינוך בלתי פורמלי במגזר החרדי בישראל

בארט, ע' ואח' (2024). הכשרה לחינוך בלתי פורמלי במגזר החרדי בישראל. דפים 80, עמ' 33-13

מממצאי המחקר אפשר להסיק כי ההכשרה וההשתלמויות בתחום החינוך הבלתי פורמלי במגזר החרדי אינן מספקות. מורים בחינוך הפורמלי ועובדים בחינוך הבלתי פורמלי הם חסרי מודעות, ידע וכלים לעבודה בגישות חינוכיות בלתי פורמליות.

לתקציר המאמר

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים על המגזר החרדי

 

המלצות:

החוקרים ממליצים לספק הכשרה ייעודית למספר גדול של אנשי חינוך, ולמקצע את עובדי החינוך הפורמלי באמצעות הכשרה והשתלמויות. לדעתם, יש צורך בפיתוח מענים חברתיים-טיפוליים בישיבות אשר אפשר לפתחם באמצעות הערוץ הבלתי פורמלי.

ההמלצות היישומיות לקדם את החינוך הבלתי פורמלי בסדר העדיפויות של החברה החרדית מופנות לראשי הסמינרים ומכוני ההוראה לגברים, כמו גם לפיקוח על ההכשרה המקצועית, למינהל חברה ונוער ולפיקוח על הפיתוח המקצועי במחוז החרדי במשרד החינוך.

ראשית, יש לדון עם אנשי החינוך בחברה החרדית בקווי העבודה המשותפים ולהגדיר יחדיו מהו חינוך בלתי פורמלי המותאם לחברה זו. תהליך זה חיוני להמשך פיתוח התחום, שכן החברה החרדית לא תאפשר להטמיע נושאים שאינם מותאמים תרבותית למערכת החינוך שלה.

שנית, עבודה משותפת של הגופים הפנים-מגזריים והחוץ-מגזריים צריכה לחתור להקמת מסלולי הכשרה ייעודיים בתוך המסגרות החרדיות, וזאת תוך כדי שילוב של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בבניית תוכנית מותאמת תרבותית.

שלישית, על המחוז החרדי במשרד החינוך לשתף פעולה עם הפיקוח הפנימי של רשתות החינוך החרדיות ולפתח השתלמויות מותאמות תרבות בתחום החינוך הבלתי פורמלי המיועדות למורים.

רביעית, מומלץ לאנשי החינוך הבלתי פורמלי, לנציגי הייעוץ החינוכי ולנציגי השירות הפסיכולוגי החינוכי לשתף פעולה עם ראשי הישיבות בבניית מערך חברתי-טיפולי אשר יספק מענה "כשר", מותאם ורגיש תרבותית לבני הישיבות החרדים.

 

חשיבות החינוך הבלתי פורמלי:

חינוך בלתי פורמלי נחשב לכלי בעל ערך המסייע בקידום הישגים לימודיים, התפתחותיים והתנהגותיים של תלמידים ומוסדות חינוך בצמצום פערים חברתיים. הטמעת תוכניות חינוכיות בלתי פורמליות מצריכה הכרה של תרבות הקהילה שהתוכניות מוטמעות בה, ועליה להיעשות תוך כדי גילוי הבנה ורגישות לתרבות זו. כדי לפתח תוכניות חינוך בלתי פורמליות, ובפרט כאלה המותאמות תרבותית, יש להקנות מודעות, ידע, מיומנויות וכישורים באמצעות הכשרת עובדים מומחים ופיתוח מקצועי מתמשך שלהם בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

 

הצורך, ההיעדר והכמיהה לחינוך בלתי פורמלי בחברה החרדית:

בחברה החרדית העיסוק בתחום החינוך הבלתי פורמלי אינו קיים כמעט במסגרות ההכשרה להוראה והפיתוח המקצועי של מורים. בפועל העיסוק בתחום בחברה החרדית הוא מזערי. העדות היחידה להתמחות בתחום היא השתתפותן של רכזות חינוך חברתי בהשתלמות של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, אם כי גם זו מצטמצמת לסמינרים בלבד.

עוד עולה מהממצאים כי יש כמיהה להקמת מסלולים ייעודיים להכשרה אשר יוכלו לשמש את המורים, אך בעיקר עובדים קהילתיים בתחום. עובדים אלה אינם נדרשים כיום להכשרה מיוחדת, אינם משתתפים בפיתוח מקצועי ספציפי בתחום החינוך הבלתי פורמלי ואינם חלק מקבוצות למידה מקצועיות. השתייכותם לגופים מוסדיים ורשותיים גורמת להם "ליפול בין הכיסאות" בהיבט של הכשרה ופיתוח מקצועי. עובדים אלה כמהים להכשרה מקצועית בתחום החינוך הבלתי פורמלי שתותאם לצורכי הציבור החרדי.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya