תפיסות של ביטחון עצמי ותמיכה למורי שנה ראשונה בתוכניות הכשרה מזורזות

Keese, J., Waxman, H., & Kelly, L. J. (2022). Ready and Able? Perceptions of Confidence and Teaching Support for First-Year Alternatively Certified Teachers. Teacher Educator, 57(3), 280–303. https://10.1080/08878730.2021.2003496

עיקרי הדברים:

 • בתוכניות הכשרה מזורזות מוכשרים כ-18% מכלל המורים בארה"ב והן הופכות להיות פופולאריות יותר ויותר – בעיקר בשל חיסכון כלכלי משמעותי.
 • מודל זה פועל לרוב במתכונת של הכשרה קצרת-מועד שאורכת בין חמישה ימים לבין שנה או שנה וחצי.
 • כפועל יוצא מכך, המתכשרים סופגים מעט ידע תיאורטי, מקבלים קצת זמן לתצפיות מקדימות במורים מכהנים ומוכנסים ללמד בכיתה חיש-מהר
 • בהשוואה למתכשרי תוכניות הכשרה מסורתיות וארוכות, בוגרי ההכשרה המזורזת צפויים להיתקל ביותר קשיים בתחומי ניהול כיתה והטלת משמעת ונמצאים בסיכון גבוה יותר לנשירה ולשחיקה
 • עם זאת, מורי ההכשרה המזורזת מביאים עמם למקצוע ניסיון חיים עשיר, מומחיות מקצועית מתחום קריירה קודם ותואר אקדמי נוסף
 • בשל כניסתם הבהולה להוראה והכשרתם העיונית המקוצרת, מורי ההכשרה המזורזת זקוקים למעטפת אנושית, חברתית-רגשית ומקצועית תומכת במיוחד בשנה הראשונה בהוראה
 • אי תמיכה מספקת בבוגרי הכשרה אלטרנטיבית עלולה לפגוע בביטחונם העצמי, בתחושת המסוגלות העצמית שלהם, בסיפוקם מהמקצוע ובכושר עמידתם
 • פיתוח מערכות יחסים חיוביות, פורמליות או בלתי-פורמליות, עם מנהלי ורכזי בית הספר ועם המורים העמיתים יכול לסייע למורי שנה ראשונה להתאקלם, לחוש שביעות רצון, להוביל תלמידים להישגיות ולדבוק במקצוע

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא כניסה להוראה

תוכניות הכשרה אלטרנטיביות

בתוכניות הכשרה מזורזות מוכשרים כ-18% מכלל המורים בארה"ב והן הופכות להיות פופולאריות יותר ויותר – בעיקר בשל חיסכון כלכלי משמעותי. מודל זה פועל לרוב במתכונת של הכשרה קצרת-מועד שאורכת בין חמישה ימים לבין שנה או שנה וחצי. כפועל יוצא מכך, המתכשרים סופגים מעט ידע תיאורטי, מקבלים קצת זמן לתצפיות מקדימות במורים מכהנים ומוכנסים ללמד בכיתה חיש-מהר. בהשוואה למתכשרי תוכניות הכשרה מסורתיות וארוכות, בוגרי ההכשרה המזורזת צפויים להיתקל ביותר קשיים בתחומי ניהול כיתה והטלת משמעת ונמצאים בסיכון גבוה יותר לנשירה ולשחיקה.

יחד עם זאת, מורי ההכשרה המזורזת מביאים עמם למקצוע ניסיון חיים עשיר, מומחיות מקצועית מתחום קריירה קודם ותואר אקדמי נוסף. מכאן, שבמובנים מסוימים נקודת הפתיחה שלהם עדיפה על זו של מורי ההכשרה המסורתית אשר נכנסים למקצוע ההוראה צעירים יחסית ופחות מנוסים (Partelow, 2019).

תמיכה במורי שנה ראשונה

כיום, בתי הספר מנסים להתמודד עם שיעורי הנשירה הגוברים באמצעות מגוון אסטרטגיות, ובהן:

 1. ייעול תוכניות הליווי והתמיכה במורים מתחילים;
 2. פיתוח תוכניות הנחיית מורים;
 3. הגדלת זמני הצפייה והמישוב;
 4. הפחתת עומס העבודה בשנה הראשונה;
 5. יציאה בתשלום לקורסי פיתוח מקצועי;
 6. אספקה שוטפת של חומרי לימוד ומערכי שיעור;
 7. תמיכה חברתית.

הגם שרמת והיקף התמיכה המוצעים למורים בראשית דרכם משתנים ממוסד למוסד, מורים מתחילים רבים מעידים כי אינם זוכים לתמיכה לה הם מייחלים. על אחת כמה וכמה, מורי ההכשרה המזורזת, בשל כניסתם הבהולה להוראה, זקוקים למעטפת תומכת אף יותר מחמת הכשרתם העיונית המקוצרת. אי התמיכה בהם עלול לפגוע בהתאקלמותם, בביטחונם העצמי, בתחושת המסוגלות העצמית שלהם, בסיפוקם מהמקצוע ובכושר עמידתם. מעבר למסגרת התומכת הנחוצה, כינון מערכת יחסים חיובית עם מנהלי ורכזי בית הספר יכולה לסייע למורים המתחילים להסתגל לסביבה הבית ספרית, לחוש שביעות רצון ולהוביל תלמידים להישגיות (Zhang & Zeller, 2016).

ביטחון עצמי ותחושת מסוגלות עצמית של מורי שנה ראשונה

יש קשר ישיר בין תחושות הביטחון העצמי והמסוגלות העצמית של מורים לבין החלטתם לנשור מהמקצוע. בטווח הקצר, בכוחן של תוכניות ההכשרה להוראה לבנות את בסיסי הביטחון העצמי והמסוגלות העצמית של מורי העתיד. אולם, בטווח הארוך, לסביבת העבודה הבית ספרית המורכבת והאינטנסיבית השפעה כבדת-משקל על הנטייה לנשור מההוראה או להישאר בתפקיד. כך או כך, חשוב להשקיע בבניית ובחיזוק הביטחון העצמי והמסוגלות העצמית במהלך תקופת ההכשרה, בעיקר בקרב מורי הכשרה מזורזת אשר מוצבים בכיתה מוקדם-ככל-הניתן ויתכן כי מוקדם-מן-הרצוי (Liu & Hallinger, 2018).

מתודולוגיה

שבעה מתכשרי תוכניות הכשרה אלטרנטיביות באוניברסיטאות בדרום ארה"ב השיבו לשאלונים בארבע נקודות זמן בקריירה:

 1. עם תחילת תוכנית ההכשרה המזורזת (שאורכה היה חודשיים);
 2. עם סיום תוכנית ההכשרה המזורזת;
 3. באמצע המחצית הראשונה של שנת הלימודים בפועל;
 4. עם תום שנת הלימודים הראשונה בהוראה.

נקודות הזמן האלו נבחרו כדי לספק השוואה, הערכה ותובנות בנוגע לתקופות של לפני ואחרי הכניסה להוראה.

ממצאים וניתוח

מקצוע ההוראה אינו קל לאף בוגר, בין אם מדובר בהכשרה אלטרנטיבית ומזורזת או מסורתית ויסודית. הכניסה להוראה צפויה להלום בכולם ולגרום לירידת מתח טבעית, לצניחה בביטחון העצמי, להבנת קשיי המקצוע ולהצפת רגשות. על רקע זה, נמצא שדווקא הקשרים הבינאישיים שמורי השנה הראשונה החלו לפתח בבית הספר סייעו להם לפתח ביטחון עצמי ולסגל לעצמם דרכי התמודדות, כמו גם טריקים, טיפים ודרכי התמודדות שקיבלו מהם באופן פורמלי או בלתי פורמלי.

אחת הביקורות המרכזיות שעלו במחקר היא שתוכניות ההכשרה האלטרנטיביות אינן מכינות את המורים כהלכה להתמודדות עם בעיות משמעת. על אחת כמה וכמה, כאשר בוגרי התוכניות האלו מוצבים לרוב בבתי ספר קשים לאכלוס. הפתרון של רוב המרואיינים היה לצאת לתוכניות פיתוח מקצועי בתחום של הטלת משמעת ועמידה מול תלמידים. כמו כן, חלק מן המורים שהתריעו בפני ממוניהם על הבעיה זכו להנחיה ולתמיכה צמודה בנושא זה ממורה-עמית, מורה ותיק, רכז מקצוע, רכז שכבה או מנהל בית הספר בעצמו. יש לעזרה הזו חשיבות עצומה מפני שהתמיכה שניתנת, או לא ניתנת, מטעם עמיתים למקצוע מהווה שיקול מכריע בנשירה או בהתמדה במקצוע.

המלצות אופרטיביות

תוכניות הכשרה מעניקות למורים מתחילים כישורים בסיסיים לעבודה עם תלמידים. חשוב, אם כך, לעטוף את המורה המתחיל עת כניסתו לבית הספר בתמיכה האישית והמקצועית לה הוא זקוק כדי לצלוח את שאר האתגרים ולפתח ביטחון עצמי בסביבה הבית ספרית. תמיכה כזו צריכה לכלול, לכל הפחות, ליווי מטעם מורה-חונך מאותו מקצוע ושכבת גיל, הצבת ציפיות ריאליות, הפחתת עומס העבודה, יציאה לקורסי פיתוח מקצועי ותמיכה מצד הצוות הניהולי. בנוסף, כדי להעצים את תחושת הביטחון העצמי והמסוגלות העצמית של מתכשרי תוכניות ההכשרה האלטרנטיביות ראוי לשים דגש במהלך ההכשרה המקוצרת על חומרי לימוד, הבדלים בין תלמידים, הטלת משמעת, שימוש בעזרים טכנולוגיים ומענה על צרכי תלמידים.

דיון ומסקנות

במהלך תוכנית ההכשרה המזורזת חשו המתכשרים ביטחון ביכולתם להעביר חומר, להתמודד עם כיתה מלאת תלמידים, להטיל משמעת, להשתמש בעזרים טכנולוגיים ולהניע תלמידים להצלחה. אולם, עם כניסתם להוראה תחושת הביטחון צנחה, הם חוו הלם מן האינטנסיביות של המקצוע ובמידה מסוימת הקרקע נשמטה מתחת לרגליהם.

בשורה התחתונה, כל המתכשרים שרואיינו צלחו את השנה הראשונה בהוראה וסיפרו שהתוכנית המזורזת עזרה להם וסיפקה את הכלים הבסיסיים. ואולם, מה שהחזיק אותם בפועל היה התמיכה לה זכו מצד המורה-חונך, המורים העמיתים או הצוות הניהולי. עבורם, תחושת השליחות המקצועית והפן האנושי העוטף הם שסייעו להם בצליחת השנה הראשונה בהוראה הן מבחינה פרקטית (טיפים, המלצות, מערכי שיעור, הכרת המבנה ההיררכי של בית הספר וכדומה) והן מבחינה חברתית-רגשית (אזן קשבת, הכנסה לפרופורציות וגורל משותף).

רשימת המקורות

Liu, S., & Hallinger, P. (2018). Principal instructional leadership, teacher self-efficacy, and teacher professional learning in China: Testing a mediated-effects model. Educational Administration Quarterly, 54 (4), 501–528. https://10.1177/0013161X18769048

Partelow, L. (2019). What to make of declining enrollment in teacher preparation programs. Center for American Progress

Zhang, G., & Zeller, N. (2016). A longitudinal investigation of the relationship between teacher preparation and teacher retention. Teacher Education Quarterly, 43 (2), 73 – 92

 

 

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?

 

Liu, S., & Hallinger, P. (2018). Principal instructional leadership, teacher self-efficacy, and teacher professional learning in China: Testing a mediated-effects model. Educational Administration Quarterly, 54 (4), 501–528. https://10.1177/0013161X18769048

Partelow, L. (2019). What to make of declining enrollment in teacher preparation programs. Center for American Progress

Zhang, G., & Zeller, N. (2016). A longitudinal investigation of the relationship between teacher preparation and teacher retention. Teacher Education Quarterly, 43 (2), 73 – 92

 

 

yyya