המלצות הרשת האירופאית ליושרה אקדמית לשימוש אתי בבינה מלאכותית בחינוך 

Foltynek, T., Bjelobaba, S., Glendinning, I., Khan, Z. R., Santos, R., Pavletic, P., & Kravjar, J. (2023). ENAI Recommendations on the ethical use of Artificial Intelligence in Education. International Journal for Educational Integrity, 19(1), 1–4. https://10.1007/s40979-023-00133-4 

המלצות לשימוש אקדמי אתי בבינה מלאכותית

● כל אדם, מקור או כלי המסייע או משפיע על הרעיונות המובעים בעבודה צריך להיות מאוזכר

● מותר להשתמש בבינה מלאכותית בעבודה אקדמית באופן שאינו משפיע על מהות התוכן. למשל, בדיקת איות, עריכת לשון, הגהה או שדרוג אוצר מילים

● אין לאזכר מנוע בינה מלאכותית כמחבר משום שאין בכוחו לקחת אחריות על הממצאים, הנתונים או הפרשנויות. רק האדם הוא בעל אחריות משפטית והוא זה שיישא באחריות עבור הטקסט – גם אם הופק בפועל באמצעות בינה מלאכותית

● על המחבר לדעת מראש כי נתונים שמפיקים מנועי בינה מלאכותית עשויים לכלול מידע מוטה, חוסר-דיוק או שגיאות. זאת, כתוצאה ממסנני רשת, אלגוריתמים של כריית נתונים ומידע כוזב

● חשוב ללמד סטודנטים להוראה על השפעות הבינה המלאכותית והיבטיה האתיים. במילים אחרות, אם לא מבהירים לסטודנטים מהו שימוש אתי ראוי, גוברים הסיכויים שיעשו שימוש אקדמי בלתי הולם בבינה המלאכותית. במקום זאת, יש לעבוד עם סטודנטים על חיפוש בספריה, שיטות למידה, דרכי הערכה, כתיבה אקדמית, עבודה יחידנית וקבוצתית והפצת מידע

● מורים צריכים לקבל הכשרה בנושא שימוש אתי בבינה מלאכותית

● מוסדות ממשלתיים, אוניברסיטאות, מכללות אקדמיות, מכוני מחקר ובתי ספר צריכים לגבש מדיניות בנושא בינה מלאכותית. מדיניות זו צריכה להגדיר חוקים ברורים בנושא מתי ואיך מותר ללומדים, למורים או למרצים וחוקרים להשתמש בבינה מלאכותית, להישלח לכלל הנמענים ולהיות מוצגת בהרצאה

לתקציר באנגלית 

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא בינה מלאכותית 

מבוא 

עוד ועוד כלים של בינה מלאכותית מופצים לשימוש הציבור הרחב. כלים אלו מרחיבים ומעצימים את היכולת האנושית להפיק ולהפיץ ידע. בדומה להמצאות טכנולוגיות קודמות, כמו האינטרנט, הבינה המלאכותית טומנת בחובה הזדמנויות ואתגרים עבור שדה החינוך, ובכלל זה עבור תלמידים, מורים, סטודנטים ומרצים. כך ,למשל, היכולת של הבינה המלאכותית לייצר טקסטים מטילה צל כבד על אתיקה של יושרה אקדמית, בהקשר להגשת מטלות, עריכת מחקרים וכתיבת מאמרים וספרים.  

הרשת האירופית ליושרה אקדמית (The European Network for Academic Integrity - ENAI) מבקשת להציג מדיניות סדורה, להעביר ידע ולהקנות כלים פרקטיים למנהלי אגפים, לרשויות מחקר, לאגודות סטודנטים ולבתי ספר תיכונים ברחבי אירופה בנוגע לשימוש הראוי בבינה מלאכותית באופן אחראי, תוך הקפדה על יושרה אקדמית. 

הליך מחקרי 

כדי לגבש שורת המלצות, צוות המחקר השתמש בניסיון הפרקטי ובידע האמפירי הקיים בנושא בינה מלאכותית ויושרה אקדמית. המחברים עיינו בספרות הקיימת, שוחחו ביניהם על התמות המרכזיות העולות וגיבשו בצוותא מסמך המלצות. המסמך נשלח למומחים בתחום שהעירו הערות והציעו תוספות, ולאחר מכן גובשה טיוטה סופית. 

מגבלות 

הבינה המלאכותית מתפתחת במהירות מסחררת, והיא מעובדת, מופקת ומופצת באופן המשתנה ומשתדרג משבוע לשבוע. לכן, על אף שגובש מסמך סופי, צוות המחקר רואה בו טיוטה בת-שינוי ומבקש לקבל משוב מהעוסקים בתחום.  

בינה מלכותית בשדה החינוך 

בינה מלאכותית היא מערכת אינטליגנטית וממוקדת-מטרה הפועלת באמצעות ניתוח סביבתי והפקת נתונים מיידיים באופן אוטונומי למחצה. בחלק מתחומי הפנאי והתעסוקה, השימוש בבינה מלאכותית הינו מקובל ומותר. אולם, בהקשר החינוכי, שימוש בלתי-מוצהר ו\או בלתי-מורשה במנועים של בינה מלאכותית כדי לייצר או לשפר עבודות אקדמיות (כמו, למשל, עבודת גמר תיכונית, מטלה סטודנטיאלית, תזה, דוקטורט או מחקר) עלול להיתפס כשימוש בלתי הולם וכמקור בלתי אמין. כלומר, הזמינות של מנועי הבינה המלאכותית עלולה להגביר את האיום על היושרה והטוהר האקדמיים והמחקריים. לבסוף, חשוב לזכור כי קיימים הבדלים בין דיסציפלינות, מוסדות, קורסים, מטלות, תרבויות, אזורים ומדינות בהתייחסותם לבינה מלאכותית, ולכן מוטב כי כל מוסד יעניק את פרשנותו שלו לשימוש אתי בבינה מלאכותית. 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya