יצירת "מקלט בטוח": אסטרטגיות של ויסות רגשי שהפעילו אימהות וילדים צעירים שנחשפו לאלימות פוליטית חוזרנית

מילות מפתח: ויסות רגשי סכסוך

Gatenio-Kalush ,M. & Cohen, (2019). Creating "a safe haven": Emotion-regulation strategies employed by mothers and young children exposed to recurrent political violence. Journal of Child & Adolescent Trauma 13, 493–503

עיקרי הדברים:

 • המשתנה שמנבא בצורה הטובה ביותר את פיתוח מיומנויות הוויסות הרגשי אצל ילדים הוא הזמינות והרגישות של דמויות ההיקשרות שלהם
 • אימהות שהביעו סיפוק מרמת הניהול של הוויסות הרגשי שלהן, דיווחו על שימוש רב יותר באסטרטגיות של הערכה מחדש קוגניטיבית בהשוואה לאימהות שדיווחו על חוסר סיפוק
 • הערכה-מחדש קוגניטיבית היא אסטרטגיה המתמקדת בפרשנות-מחדש או במסגור-מחדש של אירועים רגשיים: שינוי המשמעות הסובייקטיבית של סיטואציה, ולא שינוי אובייקטיבי של הסיטואציה במציאות החיצונית

המושג "ויסות רגשי" מתייחס לרוב ליחידים המנסים להשפיע על סוג הרגשות שהם מרגישים, כאשר הם מרגישים אותם: על האופן שבו הם חווים את הרגשות ומבטאים אותם כלפי חוץ בהתחשב במטרותיהם (Gross et al. 2006). קשיים בתחום הוויסות הרגשי פוגמים במתמודדים עם אתגרים יומיומיים ומתבטאים בכל הגילאים בפסיכופתולוגיות שונות (Gross and Jazaieri 2014; Aldao 2016). פיתוח ויסות רגשי תקין קשור במיומנויות חברתיות משופרות ובהישגים לימודיים גבוהים אצל ילדים (Graziano et al. 2007).

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא ויסות רגשי

האסטרטגיות העיקריות שנלמדות בהקשר זה הן דיכוי אקספרסיבי והערכה-מחדש קוגניטיבית.

דיכוי אקספרסיבי הוא הסתרת רגשות, למשל החנקת צחוק או בכי או שמירה על מבע פנים ניטרלי. דוגמה למשפט שמאפיין דיכוי אקספרסיבי היא "אני שומר את רגשותיי לעצמי".

הערכה-מחדש קוגניטיבית היא אסטרטגיה המתמקדת בפרשנות-מחדש או במסגור-מחדש של אירועים רגשיים: שינוי המשמעות הסובייקטיבית של סיטואציה, ולא שינוי אובייקטיבי של הסיטואציה במציאות החיצונית. דוגמה למשפט שמאפיין הערכה-מחדש קוגניטיבית היא "כשאני רוצה להרגיש רגש יותר חיובי (כמו אושר או שעשוע), אני משנה את המחשבה שלי".

היכולת לווסת רגשות מתפתחת בגיל צעיר. כתוצאה מכך, בין הגילאים 6 ו-10, יכולתם של ילדים לדחות סיפוקים מתפתחת, ככל שהם לומדים להזדהות, להבין ולנתח מצבים רגשיים וזיקה של סיבה ותוצאה, ולהרחיב את מגוון ביטויי הרגש שלהם (Essau et al. 2017). המשתנה שמנבא בצורה הטובה ביותר את פיתוח מיומנויות הוויסות הרגשי אצל ילדים הוא הזמינות והרגישות של דמויות ההיקשרות שלהם (Mikulincer et al. 2003).

את הזיקה בין קשיים בוויסות רגשי של הורים ושל ילדיהם, ניתן להסביר בשלושה נתיבי השפעה:

 1. ילדים מתבוננים באופן שבו הוריהם מווסתים רגשות [ונוטים ללמוד ממנו / לחקות אותו];
 2. ההורים משתמשים בפרקטיקות בעייתיות של ויסות רגשי במגעיהם עם ילדיהם;
 3. האקלים הרגשי במשפחה (Morris et al. 2017).

ראיות רבות מצביעות על הצורך להתמודד עם סיכונים לבריאות הנפשית של ילדים הגדלים בסיטואציות טראומטיות של אלימות פוליטית (Rutherford et al. 2015).

מחקר זה בחן את אסטרטגיות הוויסות הרגשי שהפעילו אימהות וילדיהן בעת מתקפות הטילים על דרום ישראל.

התמה העיקרית שחזרה בניתוח האיכותני של הראיונות עם הילדים היתה דבקות בתפישה של הממ"ד כ"מקום בטוח", ותחושה של זמינות רגשית של ההורים והמטפלים. הילדים השתמשו בדמיון, במשחק ובוויסות פיסיולוגי בהתאם לדוגמאות שנתנו אימותיהם.

הראיונות עם האימהות חשפו את מאמציהן להשרות תחושה של רוגע ושגרה, אפילו כאשר אלה הופרעו. אימהות שהביעו בראיונות סיפוק מרמת הניהול של הוויסות הרגשי שלהן דיווחו על שימוש רב יותר באופן משמעותי באסטרטגיות של הערכה מחדש קוגניטיבית בהשוואה לאימהות שדיווחו על חוסר סיפוק.

אימהות מסייעות לילדיהן להבנות משמעויות בהקשר של אירועים מלחיצים ומלמדות, באופן ישיר או באמצעות דוגמה אישית, טקטיקות של ויסות רגשי.

התערבויות לשם התמודדות עם מציאות רעילה חייבות לכלול הן חינוך רגשי בדבר צורכי הילדים, והן להתייחס לאסטרטגיות הוויסות הרגשי של האימהות עצמן – ובמיוחד השימוש בהערכה מחדש קוגניטיבית.

אימהות תורמות לוויסות הרגשי של ילדיהן, בכך שהן:

 1. מווסתות במידה מספקת את רגשותיהן שלהן על-מנת ליצור סביבה שנראית בטוחה.
 2. ממזערות הפרעות לשגרת היום.
 3. מעניקות מידע.
 4. מדגימות שימוש במיומנויות כמו עידוד עצמי או תרגילי נשימה.

אימהות משמשות דוגמה אישית לילדיהן באמצעות עידוד-עצמי, הפסקות הירגעות וכן ויסות פיסיולוגי, עריכת רפלקסיה על ידע שהם רכשו לפחות באופן חלקי על ידי חינוך רגשי. בדרך זו, הן מספקות חינוך רגשי לילדיהן, אשר משתמשים בידע הזה כדי לחזק את ביטחונם בממ"ד, ביכולותיהם, במבוגרים שסביבם וביכולתם לעזור לאחרים בשעת הצורך.

הטיפול שמספקות האימהות והטיפוח של דמיון ומשחק מאפשרים לילדים להפנים את היכולות הללו ולהשתמש בהן בכוחות עצמם, עם חברים ובחיפוש עזרה בקרב המבוגרים המשמעותיים.

 1.  
 2. ביבליוגרפיה
 3.  
  • Aldao A. Introduction to the special issue: Emotion regulation as a transdiagnostic process. Cognitive Therapy and Research. 2016;40:257–261. doi: 10.1007/s10608-016-9764-2. [CrossRef[]
  • Bariola E, Hughes EK, Gullone E. Relationships between parent and child emotion regulation strategy use: A brief report. Journal of Child and Family Studies. 2012;21:443–448. []
  • Baum N. ‘Emergency routine’: The experience of professionals in a shared traumatic reality of war. British Journal of Social Work. 2012;42(3):424–442. []
  • Blair KA, Denham SA, Kochanoff A, Whipple B. Playing it cool: Temperament, emotion regulation, and social behavior in preschoolers. Journal of School Psychology. 2004;42:419–443. []
  • Boekaerts M, Cascallar E. How far have we moved toward the integration of theory and practice in self-regulation? Educational Psychology Review. 2006;18:199–210. []
  • Bosk EA, Paris R, Hanson KE, Ruisard D, Suchman NE. Innovations in child welfare interventions for caregivers with substance use disorders and their children. Children and Youth Services Review. 2019;101:99–112. [PMC free article] [PubMed[]
  • Brickman, S., Fox, M., & Pat-Horenczyk, R. (2019, in press). Trauma and regulation deficits in early childhood. In Greenbaum, C. W., Haj-Yahia, M. M., & Hamilton, C. (Eds.) (forthcoming). Handbook of Political Violence and Children: Psychosocial Effects, Intervention, and Prevention Policy. Oxford, UK: Oxford University Press.
  • Brooker L. Interviewing children. In: Mac Naughton G, Rolfe SA, Siraj-Bltchford I, editors. Doing early childhood research: International perspectives on theory and practice. Buckingham, UK: Open University Press; 2001. pp. 162–179. []
  • Carthy T, Horesh N, Apter A, Edge MD, Gross JJ. Emotional reactivity and cognitive regulation in anxious children. Behaviour Research and Therapy. 2010;48(5):384–393. [PubMed[]
  • Central Bureau of Statistics . Average Gross Wages per Employee Job of Israeli Workers in November 2018, 7.2.19. Jerusalem, Israel: Central Bureau of Statistics; 2019. []
  • Cohen, E., & Gadassi, R. (2018). The function of play for coping and therapy with children exposed to disasters and political violence. Current Psychiatry Reports, 20(5), 31. 10.1007/s11920-018-0895-x [PubMed]
  • Cohen E, Chazan S, Lerner M, Maimon E. Posttraumatic play in young children exposed to terrorism: An empirical study. Infant Mental Health Journal. 2010;31(2):159–181. [PubMed[]
  • Cohen E, Pat-Horenczyk R, Haar-Shamir D. Making room for play: An innovative intervention for toddlers and families under rocket fire. Clinical Social Work Journal. 2014;42(4):336–345. []
  • Collins NL, Feeney BC. A safe haven: An attachment theory perspective on support seeking and caregiving in intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology. 2000;78(6):1053–1073. [PubMed[]
  • Crespo LM, Trentacosta CJ, Aikins D, Wargo-Aikins J. Maternal emotion regulation and children’s behavior problems: The mediating role of child emotion regulation. Journal of Child and Family Studies. 2017;26(10):2797–2809. []
  • Davis EL, Quiñones-Camacho LE, Buss KA. The effects of distraction and reappraisal on children’s parasympathetic regulation of sadness and fear. Journal of Experimental Child Psychology. 2016;142:344–358. [PMC free article] [PubMed[]
  • Dennis TA, Kelemen DA. Preschool children’s views on emotion regulation: Functional associations and implications for social-emotional adjustment. International Journal of Behavioural Development. 2009;33(3):243–252. [PMC free article] [PubMed[]
  • Drabant EM, McRae K, Manuck SB, Hariri AR, Gross JJ. Individual differences in typical reappraisal use predict amygdala and prefrontal responses. Biological Psychiatry. 2009;65(5):367–373. [PMC free article] [PubMed[]
  • Essau, C. A., LeBlanc, S. S., & Ollendick, T. H. (Eds.). (2017). Emotion regulation and psychopathology in children and adolescents. Oxford, UK: Oxford University Press.
  • Fonagy P, Gergely G, Jurist E, Target M. Affect regulation, mentalization, and the development of the self. New York, NY: Other Books; 2002. []
  • Fonagy P, Luyten P, Bateman A. Translation: Mentalizing as treatment target in borderline personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2015;6(4):380. [PubMed[]
  • Ford JD. Neurobiological and developmental research: Clinical implications. In: Courtois CA, Ford JD, Herman JL, editors. Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide. New York: Guilford Press; 2009. pp. 31–58. []
  • Gil-Rivas V, Kilmer RP. Children’s adjustment following Hurricane Katrina: The role of primary caregivers. American Journal of Orthopsychiatry. 2013;83(2pt3):413–421. [PMC free article] [PubMed[]
  • Graziano PA, Reavis RD, Keane SP, Calkins SD. The role of emotion regulation in children’s early academic success. Journal of School Psychology. 2007;45:3–19. [PMC free article] [PubMed[]
  • Gross JJ, Jazaieri H. Emotion, emotion regulation, and psychopathology: An affective science perspective. Clinical Psychological Science. 2014;2:387–401. []
  • Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 2003;85:348–362. [PubMed[]
  • Gross JJ, Richards JM, John OP. Emotion regulation in everyday life. In: Snyder DK, Simpson J, Hughes JN, editors. Emotion regulation in couples and families: Pathways to dysfunction and health. Washington, DC: American Psychological Association; 2006. pp. 13–35. []
  • Halevi G, Djalovski A, Vengrober A, Feldman R. Risk and resilience trajectories in war-exposed children across the first decade of life. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2016;57(10):1183–1193. [PubMed[]
  • Home Front Command. (2019). Historyat hatraor raketot vetilim [History of rocket and missile alerts]. Retrieved from the Home Front Command website on February 7, https://www.oref.org.il/10019-he/Pakar.aspx.
  • Kerns KA, Mathews BL, Koehn AJ, Williams CT, Siener-Ciesla S. Assessing both safe haven and secure base support in parent–child relationships. Attachment & Human Development. 2015;17(4):337–353. [PubMed[]
  • Kiel EJ, Kalomiris AE. Current themes in understanding children's emotion regulation as developing from within the parent–child relationship. Current Opinion in Psychology. 2015;3:11–16. [PMC free article] [PubMed[]
  • Klingman A, Cohen E. School-based multisystemic interventions for mass trauma. New York: Springer Science & Business Media; 2004. []
  • Kocygit S. Preschool age children’s views about primary school. Educational Sciences: Theory & Practice. 2014;14(5):1870–1874. []
  • Leen-Feldner EW, Feldner MT, Knapp A, Bunaciu L, Blumenthal H, Amstadter AB. Offspring psychological and biological correlates of parental posttraumatic stress: Review of literature and research agenda. Clinical Psychology Review. 2013;33:1106–1133. [PubMed[]
  • Masten AS, Narayan AJ, Silverman WK, Osofsky JD. Children in war and disaster. In: Bornstein MH, Leventhal T, Lerner R, editors. Handbook of child psychology: Ecological settings and processes. New York, NY: Wiley; 2015. []
  • McClelland MM, Cameron CE. Self-regulation in early childhood: Improving conceptual clarity and developing ecologically valid measures. Child Development Perspectives. 2012;6(2):136–142. []
  • McRae K, Jacobs SE, Ray RD, John OP, Gross JJ. Individual differences in reappraisal ability: Links to reappraisal frequency, well-being, and cognitive control. Journal of Research in Personality. 2012;46(1):2–7. []
  • Mikulincer M, Shaver PR, Pereg D. Attachment theory and affect regulation: The dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion. 2003;27:77–102. []
  • Milyavsky, M., Webber, D., Fernandez, J. R., Kruglanski, A. W., Goldenberg, A., Suri, G., & Gross, J. J. (2018). To reappraise or not to reappraise? Emotion regulation choice and cognitive energetics. Emotion. 10.1037/emo0000498. [PubMed]
  • Morris AS, Criss MM, Silk JS, Houltberg BJ. The impact of parenting on emotion regulation during childhood and adolescence. Child Development Perspectives. 2017;11(4):233–238. []
  • Nuttman-Shwartz O, Shoval-Zuckerman Y. Continuous traumatic situations in the face of ongoing political violence: The relationship between CTS and PTSD. Trauma, Violence, & Abuse. 2016;17(5):562–570. [PubMed[]
  • Omer H, Alon N. The continuity principle: A unified approach to disaster and trauma. American Journal of Community Psychology. 1994;22(2):273–287. [PubMed[]
  • Padan, K., & Elran , M. (2018). Yishuvim beotef Aza: Mikre bochan lechosen hevraty baisrael [Communities surrounding Gaza: A case study of social resilience in Israel (2006–2016)]. Institute for National Security Studies, Tel Aviv.
  • Pat-Horenczyk R. Terror in Jerusalem: Israelis coping with ‘emergency routine’ in daily life. In: Kuriansky, Kuriansky J, editors. Terror in the Holy Land: Inside the anguish of the Israeli-Palestinian conflict. Westport, CT: Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group; 2006. pp. 67–74. []
  • Pat-Horenczyk R, Achituv M, Rubenstein AK, Khodabakhsh A, Brom D, Chemtob C. Growing up under fire: Building resilience in young children and parents exposed to ongoing missile attacks. Journal of Child & Adolescent Trauma. 2012;5(4):303–314. []
  • Pat-Horenczyk R, Ziv Y, Asulin-Peretz L, Achituv M, Cohen S, Brom D. Relational trauma in times of political violence: Continuous versus past traumatic stress Peace and Conflict. Journal of Peace Psychology. 2013;19:125–137. doi: 10.1037/a0032488. [CrossRef[]
  • Pat-Horenczyk R, Cohen S, Ziv Y, Achituv M, Asulin-Peretz L, Blanchard TR, Schiff M, Brom D. Emotion regulation in mothers and young children faced with trauma. Infant Mental Health Journal. 2015;36(3):337–348. [PubMed[]
  • Patton MQ. How to use qualitative methods in evaluation? Newbury Park: Sage; 1987. []
  • Ponizovsky-Bergelson Y, Dayan Y, Roer-Strier D, Wahle N. A qualitative interview with young children: What encourages or inhibits young children’s participation. International Journal of Qualitative Methods. 2019;18:1609406919840516. []
  • Punamäki RL, Peltonen K, Diab M, Qouta SR. Psychosocial interventions and emotion regulation among war-affected children: Randomized control trial effects. Traumatology. 2014;20(4):241–252. []
  • Resilience Center (2015). Galim shel hosen: Mitguvat lachatz letifkud [“Waves of Resilience”: From a response of stress to functioning]. The Cohen-Harris Resilience Center, The Association for Children at Risk.
  • Rutherford HJ, Wallace NS, Laurent HK, Mayes LC. Emotion regulation in parenthood. Developmental Review. 2015;36:1–14. [PMC free article] [PubMed[]
  • Scheeringa MS, Zeanah CH, Myers L, Putnam FW. Predictive validity in a prospective follow-up of PTSD in preschool children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2005;44(9):899–906. [PubMed[]
  • Schultheis AM, Mayes LC, Rutherford HJ. Associations between emotion regulation and parental reflective functioning. Journal of Child and Family Studies. 2019;28(4):1094–1104. [PMC free article] [PubMed[]
  • Shkedi, A. (2005). Multiple case narrative: A qualitative approach to studying multiple populations (Vol. 7). John Benjamins Publishing.
  • Slade A, Grienenberger J, Bernbach E, Levy D, Locker A. Maternal reflective functioning, attachment, and the transmission gap: A preliminary study. Attachment & Human Devlopment. 2005;7(3):283–298. [PubMed[]
  • Slone M, Mann S. Effects of war, terrorism and armed conflict on young children: A systematic review. Child Psychiatry & Human Development. 2016;47(6):950–965. [PubMed[]
  • Southam-Gerow MA, Kendall PC. Emotion regulation and understanding: Implications for child psychopathology and therapy. Clinical Psychology Review. 2002;22(2):189–222. [PubMed[]
  • Spinrad TL, Eisenberg N, Cumberland A, Fabes RA, Valiente C, Shepard SA, Reiser M, Losoya SH, Guthrie IK. Relation of emotion-related regulation to children’s social competence: A longitudinal study. Emotion. 2006;6:498–510. [PMC free article] [PubMed[]
  • Stob V, Slade A, Brotnow L, Adnopoz J, Woolston J. The family cycle: An activity to enhance parents’ mentalization in children’s mental health treatment. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy. 2019;18(2):103–119. doi: 10.1080/15289168.2019.1591887. [CrossRef[]
  • Strauss AL, Corbin J. Basics of qualitative research: Grounded theory procedure and techniques. London: Sage; 1990. []
  • Van der Kolk BA. The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma. New York: Penguin Books; 2015. []
  • Vigil-Colet A, Codorniu-Raga MJ. Aggression and inhibition deficits, the role of functional and dysfunctional impulsivity. Personality and Individual Differences. 2004;37:1431–1440. []
  • Wolmer L, Hamiel D, Pardo-Aviv L, Laor N. Addressing the needs of preschool children in the context of disasters and terrorism: Assessment, prevention, and intervention. Current Psychiatry Reports. 2017;19(7):40. [PubMed[]
 4.  
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?

 1. Aldao A. Introduction to the special issue: Emotion regulation as a transdiagnostic process. Cognitive Therapy and Research. 2016;40:257–261. doi: 10.1007/s10608-016-9764-2. [CrossRef] [Google Scholar]
 2. Bariola E, Hughes EK, Gullone E. Relationships between parent and child emotion regulation strategy use: A brief report. Journal of Child and Family Studies. 2012;21:443–448. [Google Scholar]
 3. Baum N. ‘Emergency routine’: The experience of professionals in a shared traumatic reality of war. British Journal of Social Work. 2012;42(3):424–442. [Google Scholar]
 4. Blair KA, Denham SA, Kochanoff A, Whipple B. Playing it cool: Temperament, emotion regulation, and social behavior in preschoolers. Journal of School Psychology. 2004;42:419–443. [Google Scholar]
 5. Boekaerts M, Cascallar E. How far have we moved toward the integration of theory and practice in self-regulation? Educational Psychology Review. 2006;18:199–210. [Google Scholar]
 6. Bosk EA, Paris R, Hanson KE, Ruisard D, Suchman NE. Innovations in child welfare interventions for caregivers with substance use disorders and their children. Children and Youth Services Review. 2019;101:99–112. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 7. Brickman, S., Fox, M., & Pat-Horenczyk, R. (2019, in press). Trauma and regulation deficits in early childhood. In Greenbaum, C. W., Haj-Yahia, M. M., & Hamilton, C. (Eds.) (forthcoming). Handbook of Political Violence and Children: Psychosocial Effects, Intervention, and Prevention Policy.Oxford, UK: Oxford University Press.
 8. Brooker L. Interviewing children. In: Mac Naughton G, Rolfe SA, Siraj-Bltchford I, editors. Doing early childhood research: International perspectives on theory and practice.Buckingham, UK: Open University Press; 2001. pp. 162–179. [Google Scholar]
 9. Carthy T, Horesh N, Apter A, Edge MD, Gross JJ. Emotional reactivity and cognitive regulation in anxious children. Behaviour Research and Therapy. 2010;48(5):384–393. [PubMed] [Google Scholar]
 10. Central Bureau of Statistics . Average Gross Wages per Employee Job of Israeli Workers in November 2018, 7.2.19.Jerusalem, Israel: Central Bureau of Statistics; 2019. [Google Scholar]
 11. Cohen, E., & Gadassi, R. (2018). The function of play for coping and therapy with children exposed to disasters and political violence. Current Psychiatry Reports, 20(5), 31. 10.1007/s11920-018-0895-x [PubMed]
 12. Cohen E, Chazan S, Lerner M, Maimon E. Posttraumatic play in young children exposed to terrorism: An empirical study. Infant Mental Health Journal. 2010;31(2):159–181. [PubMed] [Google Scholar]
 13. Cohen E, Pat-Horenczyk R, Haar-Shamir D. Making room for play: An innovative intervention for toddlers and families under rocket fire. Clinical Social Work Journal. 2014;42(4):336–345. [Google Scholar]
 14. Collins NL, Feeney BC. A safe haven: An attachment theory perspective on support seeking and caregiving in intimate relationships. Journal of Personality and Social Psychology. 2000;78(6):1053–1073. [PubMed] [Google Scholar]
 15. Crespo LM, Trentacosta CJ, Aikins D, Wargo-Aikins J. Maternal emotion regulation and children’s behavior problems: The mediating role of child emotion regulation. Journal of Child and Family Studies. 2017;26(10):2797–2809. [Google Scholar]
 16. Davis EL, Quiñones-Camacho LE, Buss KA. The effects of distraction and reappraisal on children’s parasympathetic regulation of sadness and fear. Journal of Experimental Child Psychology. 2016;142:344–358. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 17. Dennis TA, Kelemen DA. Preschool children’s views on emotion regulation: Functional associations and implications for social-emotional adjustment. International Journal of Behavioural Development. 2009;33(3):243–252. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 18. Drabant EM, McRae K, Manuck SB, Hariri AR, Gross JJ. Individual differences in typical reappraisal use predict amygdala and prefrontal responses. Biological Psychiatry. 2009;65(5):367–373. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 19. Essau, C. A., LeBlanc, S. S., & Ollendick, T. H. (Eds.). (2017). Emotion regulation and psychopathology in children and adolescents. Oxford, UK: Oxford University Press.
 20. Fonagy P, Gergely G, Jurist E, Target M. Affect regulation, mentalization, and the development of the self.New York, NY: Other Books; 2002. [Google Scholar]
 21. Fonagy P, Luyten P, Bateman A. Translation: Mentalizing as treatment target in borderline personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2015;6(4):380. [PubMed] [Google Scholar]
 22. Ford JD. Neurobiological and developmental research: Clinical implications. In: Courtois CA, Ford JD, Herman JL, editors. Treating complex traumatic stress disorders: An evidence-based guide.New York: Guilford Press; 2009. pp. 31–58. [Google Scholar]
 23. Gil-Rivas V, Kilmer RP. Children’s adjustment following Hurricane Katrina: The role of primary caregivers. American Journal of Orthopsychiatry. 2013;83(2pt3):413–421. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 24. Graziano PA, Reavis RD, Keane SP, Calkins SD. The role of emotion regulation in children’s early academic success. Journal of School Psychology. 2007;45:3–19. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 25. Gross JJ, Jazaieri H. Emotion, emotion regulation, and psychopathology: An affective science perspective. Clinical Psychological Science. 2014;2:387–401. [Google Scholar]
 26. Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 2003;85:348–362. [PubMed] [Google Scholar]
 27. Gross JJ, Richards JM, John OP. Emotion regulation in everyday life. In: Snyder DK, Simpson J, Hughes JN, editors. Emotion regulation in couples and families: Pathways to dysfunction and health.Washington, DC: American Psychological Association; 2006. pp. 13–35. [Google Scholar]
 28. Halevi G, Djalovski A, Vengrober A, Feldman R. Risk and resilience trajectories in war-exposed children across the first decade of life. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2016;57(10):1183–1193. [PubMed] [Google Scholar]
 29. Home Front Command. (2019). Historyat hatraor raketot vetilim [History of rocket and missile alerts]. Retrieved from the Home Front Command website on February 7, https://www.oref.org.il/10019-he/Pakar.aspx.
 30. Kerns KA, Mathews BL, Koehn AJ, Williams CT, Siener-Ciesla S. Assessing both safe haven and secure base support in parent–child relationships. Attachment & Human Development. 2015;17(4):337–353. [PubMed] [Google Scholar]
 31. Kiel EJ, Kalomiris AE. Current themes in understanding children's emotion regulation as developing from within the parent–child relationship. Current Opinion in Psychology. 2015;3:11–16. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 32. Klingman A, Cohen E. School-based multisystemic interventions for mass trauma.New York: Springer Science & Business Media; 2004. [Google Scholar]
 33. Kocygit S. Preschool age children’s views about primary school. Educational Sciences: Theory & Practice. 2014;14(5):1870–1874. [Google Scholar]
 34. Leen-Feldner EW, Feldner MT, Knapp A, Bunaciu L, Blumenthal H, Amstadter AB. Offspring psychological and biological correlates of parental posttraumatic stress: Review of literature and research agenda. Clinical Psychology Review. 2013;33:1106–1133. [PubMed] [Google Scholar]
 35. Masten AS, Narayan AJ, Silverman WK, Osofsky JD. Children in war and disaster. In: Bornstein MH, Leventhal T, Lerner R, editors. Handbook of child psychology: Ecological settings and processes.New York, NY: Wiley; 2015. [Google Scholar]
 36. McClelland MM, Cameron CE. Self-regulation in early childhood: Improving conceptual clarity and developing ecologically valid measures. Child Development Perspectives. 2012;6(2):136–142. [Google Scholar]
 37. McRae K, Jacobs SE, Ray RD, John OP, Gross JJ. Individual differences in reappraisal ability: Links to reappraisal frequency, well-being, and cognitive control. Journal of Research in Personality. 2012;46(1):2–7. [Google Scholar]
 38. Mikulincer M, Shaver PR, Pereg D. Attachment theory and affect regulation: The dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion. 2003;27:77–102. [Google Scholar]
 39. Milyavsky, M., Webber, D., Fernandez, J. R., Kruglanski, A. W., Goldenberg, A., Suri, G., & Gross, J. J. (2018). To reappraise or not to reappraise? Emotion regulation choice and cognitive energetics. Emotion. 10.1037/emo0000498. [PubMed]
 40. Morris AS, Criss MM, Silk JS, Houltberg BJ. The impact of parenting on emotion regulation during childhood and adolescence. Child Development Perspectives. 2017;11(4):233–238. [Google Scholar]
 41. Nuttman-Shwartz O, Shoval-Zuckerman Y. Continuous traumatic situations in the face of ongoing political violence: The relationship between CTS and PTSD. Trauma, Violence, & Abuse. 2016;17(5):562–570. [PubMed] [Google Scholar]
 42. Omer H, Alon N. The continuity principle: A unified approach to disaster and trauma. American Journal of Community Psychology. 1994;22(2):273–287. [PubMed] [Google Scholar]
 43. Padan, K., & Elran , M. (2018). Yishuvim beotef Aza: Mikre bochan lechosen hevraty baisrael [Communities surrounding Gaza: A case study of social resilience in Israel (2006–2016)].Institute for National Security Studies, Tel Aviv.
 44. Pat-Horenczyk R. Terror in Jerusalem: Israelis coping with ‘emergency routine’ in daily life. In: Kuriansky, Kuriansky J, editors. Terror in the Holy Land: Inside the anguish of the Israeli-Palestinian conflict.Westport, CT: Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group; 2006. pp. 67–74. [Google Scholar]
 45. Pat-Horenczyk R, Achituv M, Rubenstein AK, Khodabakhsh A, Brom D, Chemtob C. Growing up under fire: Building resilience in young children and parents exposed to ongoing missile attacks. Journal of Child & Adolescent Trauma. 2012;5(4):303–314. [Google Scholar]
 46. Pat-Horenczyk R, Ziv Y, Asulin-Peretz L, Achituv M, Cohen S, Brom D. Relational trauma in times of political violence: Continuous versus past traumatic stress Peace and Conflict. Journal of Peace Psychology. 2013;19:125–137. doi: 10.1037/a0032488. [CrossRef] [Google Scholar]
 47. Pat-Horenczyk R, Cohen S, Ziv Y, Achituv M, Asulin-Peretz L, Blanchard TR, Schiff M, Brom D. Emotion regulation in mothers and young children faced with trauma. Infant Mental Health Journal. 2015;36(3):337–348. [PubMed] [Google Scholar]
 48. Patton MQ. How to use qualitative methods in evaluation?Newbury Park: Sage; 1987. [Google Scholar]
 49. Ponizovsky-Bergelson Y, Dayan Y, Roer-Strier D, Wahle N. A qualitative interview with young children: What encourages or inhibits young children’s participation. International Journal of Qualitative Methods. 2019;18:1609406919840516. [Google Scholar]
 50. Punamäki RL, Peltonen K, Diab M, Qouta SR. Psychosocial interventions and emotion regulation among war-affected children: Randomized control trial effects. 2014;20(4):241–252. [Google Scholar]
 51. Resilience Center (2015). Galim shel hosen: Mitguvat lachatz letifkud [“Waves of Resilience”: From a response of stress to functioning].The Cohen-Harris Resilience Center, The Association for Children at Risk.
 52. Rutherford HJ, Wallace NS, Laurent HK, Mayes LC. Emotion regulation in parenthood. Developmental Review. 2015;36:1–14. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 53. Scheeringa MS, Zeanah CH, Myers L, Putnam FW. Predictive validity in a prospective follow-up of PTSD in preschool children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2005;44(9):899–906. [PubMed] [Google Scholar]
 54. Schultheis AM, Mayes LC, Rutherford HJ. Associations between emotion regulation and parental reflective functioning. Journal of Child and Family Studies. 2019;28(4):1094–1104. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 55. Shkedi, A. (2005). Multiple case narrative: A qualitative approach to studying multiple populations(Vol. 7). John Benjamins Publishing.
 56. Slade A, Grienenberger J, Bernbach E, Levy D, Locker A. Maternal reflective functioning, attachment, and the transmission gap: A preliminary study. Attachment & Human Devlopment. 2005;7(3):283–298. [PubMed] [Google Scholar]
 57. Slone M, Mann S. Effects of war, terrorism and armed conflict on young children: A systematic review. Child Psychiatry & Human Development. 2016;47(6):950–965. [PubMed] [Google Scholar]
 58. Southam-Gerow MA, Kendall PC. Emotion regulation and understanding: Implications for child psychopathology and therapy. Clinical Psychology Review. 2002;22(2):189–222. [PubMed] [Google Scholar]
 59. Spinrad TL, Eisenberg N, Cumberland A, Fabes RA, Valiente C, Shepard SA, Reiser M, Losoya SH, Guthrie IK. Relation of emotion-related regulation to children’s social competence: A longitudinal study. 2006;6:498–510. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 60. Stob V, Slade A, Brotnow L, Adnopoz J, Woolston J. The family cycle: An activity to enhance parents’ mentalization in children’s mental health treatment. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy. 2019;18(2):103–119. doi: 10.1080/15289168.2019.1591887. [CrossRef] [Google Scholar]
 61. Strauss AL, Corbin J. Basics of qualitative research: Grounded theory procedure and techniques.London: Sage; 1990. [Google Scholar]
 62. Van der Kolk BA. The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma.New York: Penguin Books; 2015. [Google Scholar]
 63. Vigil-Colet A, Codorniu-Raga MJ. Aggression and inhibition deficits, the role of functional and dysfunctional impulsivity. Personality and Individual Differences. 2004;37:1431–1440. [Google Scholar]
 64. Wolmer L, Hamiel D, Pardo-Aviv L, Laor N. Addressing the needs of preschool children in the context of disasters and terrorism: Assessment, prevention, and intervention. Current Psychiatry Reports. 2017;19(7):40. [PubMed] [Google Scholar]

yyya