דילמת הייצוגיות מול המומחיות: אתגר החיים המשותפים בקמפוס רב-תרבותי בראי הסגל המנהלי

שנקר, ד' ומנור, ר' (2024). דילמת הייצוגיות מול המומחיות: אתגר החיים המשותפים בקמפוס רב-תרבותי בראי הסגל המנהלי. דפים 80, עמ' 52-35

האם מתן ייצוג לעובדים ערבים ביחידה ארגונית פירושו מתן ביטוי למומחים או לנציגי קבוצת אינטרס? ואם לא ניתן להפריד בין השניים, עולה השאלה איזה "כובע" חובשים אותם נציגים - האם את כובע המומחיות או שמא את כובע האינטרס המבחין בינם לבין בעלי אינטרסים אחרים? מכאן עולה גם השאלה אם קולם של המומחים צריך לשקול יותר מקולם של בעלי האינטרסים.

למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא סביבה רב תרבותית

מרכיב הייצוגיות הוא נדבך בקידום שוויון הזדמנויות ובשונות בהרכב האנושי של חברי הסגל המנהלי בקמפוסים מקדמי חיים משותפים. כמוסדות המבקשים לקדם חזון של חיים משותפים, יש לכלול בחזון גם מדיניות ופרקטיקות המתייחסות לסגל המנהלי ולא רק לסגל האקדמי ולסטודנטים. בחירת אנשי סגל מנהלי מקצועיים ומוכשרים על פי עקרון הייצוגיות מחזק עקרונות הקרובים למצדדים בדמוקרטיה ייצוגית, משמע כי בני מיעוטים, נשים ובני קבוצות אחרות שלעיתים קרובות מודרים מתפקידים נחשקים, זוכים להזדמנות ליהנות ממשרות אלו. בכך גם אמור לבוא לידי ביטוי מגוון של תפיסות עולם, דעות והשקפות הקיימות בחברה. עם זאת, חשוב לציין שאנשי הסגל המנהלי עשויים לפעול למען אינטרסים צרים ולא למען כלל ציבור המרצים והסטודנטים, גם כאשר הם מתמנים על פי כישוריהם, מאחר שהם עשויים להיות קשורים ישירות לקבוצת אינטרס חזקה עד כדי יצירת הטיה במדיניות.

ממצאי המחקר

ממצאי המחקר מלמדים כי לא נעשתה חשיבה מעמיקה על דילמת המומחיות והייצוגיות ועל השלכותיה ומשמעויותיה הן לגבי הסגל המנהלי הן לגבי יישום קידום החזון של חיים משותפים במכללה. דומה כי קובעי המדיניות בחרו בפתרונות אד הוק שמטרתם שימור הקיים ואי-התמודדות עם הפערים הקיימים בין החזון לקידום חיים משותפים למציאות הקיימת במכללה. קובעי המדיניות אף אינם מודעים לקיומה של הדילמה, לא גיבשו עמדה לגביה, ולכן גם אינם פועלים כדי לפתור אותה. יתרה מכך, אם קובעי המדיניות מודעים לדילמה ואינם מתמודדים איתה, הם למעשה מאפשרים את קיומה ובכך מנציחים את הפער.

במילים אחרות, הדילמה של מנהלי מוסדות אקדמיים המבקשים לקדם חזון של חיים משותפים בקמפוס, היא האם העיקרון המנחה בהעסקת סגל מנהלי במוסדות אקדמיים הוא עקרון הייצוגיות, ועל כן יש לשקול העדפה מתקנת על בסיס לאום, או שמא העיקרון המנחה צריך להיות המומחיות המקצועית, גם אם היא באה על חשבון שיקולים של ייצוגיות. תאורטית ניתן לחתור ליישום מודל כלאיים המשלב בין עקרון הייצוגיות לעקרון המומחיות, אך דומה שהלכה למעשה חתירה ליישום מודל כלאיים דורשת מדיניות מוצהרת, ברורה ומחייבת.

בהתאם לכך, מדיניות של קידום חזון חיים משותפים היא משולש שווה צלעות המחייב להישען לא רק על הסטודנטים ועל הסגל האקדמי אלא גם על הסגל המנהלי כדי לשקף את החזון בכל המרחבים האקדמיים בקמפוס.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya