Between Hammer and Anvil: Heads of Departments in Israeli Teacher Training Colleges Experience Role Ambiguity

Submitted for the degree of Doctor of philosophy, Anglia Politechnic University

העבודה עוסקת בתפקיד ראש מסלול במכללות להכשרת מורות/ים בישראל.

בעבודה שני מיקודים עיקריים:

הבנת תפקיד ראש המסלול (גברים ונשים) וכיצד הוא מושפע מאי הבהירות בתפקיד. נשים ראשי מסלולים – דפוס הניהול המאפיין אותן, כמו גם דרכי התמודדותן עם אי הבהירות בתפקיד.

ראשי מסלולים, כמנהלי דרג הביניים בארגון, מתוארים בספרות ובמחקר כ"לכודים באמצע", כתוצאה מכך הם חווים מצבי בלבול ומתח בין הצרכים של המסלול, שבראשו הם עומדים, לבין הדרישות של דרג הניהול העליון, שהם כפופים לו.

המחקר הוא מחקר איכותני ומנסה להבין ולחשוף כיצד תופסים ראשי מסלולים את תפקידם ובעיקר, אילו דרכים הם נוקטים כדי להתמודד עם אי הבהירות בתפקידם.

נמצאו ארבע  דרכי פעולה  עיקריות של ראשי מסלולים הנעות ממיקוד בארגון אל המיקוד ביחסי האנוש במסלול.

המחקר מרחיב ומעמיק בדרכי הפעולה המייחדות נשים ראשי מסלולים.

המחקר מתיחס לתופעה בכל המכללות הציבוריות (דתיות וחילוניות).

 

עבודת הדוקטורט נמצאת בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליה ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ד"ר דורון לדרר שלום רב,שמי פרץ יאיר וראיתי את שמך מוזכר בכתבה העוסקת בגנן הילדים (גבר העוסק בחינוך לגיל הרך). מאחר וזה מכבר סיימתי את עבודת התיזה שלי שעסקה בנושא זה, חשבתי שזה עשוי לעניין אותך. מאחר ואיני יכול לצרף קובץ למייל זה אעשה זאת במידה ותשלח תגובה למייל שציינתי. יאיר

    פורסמה ב 26/03/2010 ע״י יאיר פרץ
    מה דעתך?
yyya