היקשרות והתמדה במטלות: אוריינטציות היקשרות, תפישה של היענות מורים והתמדת מתבגרים במטלות אקדמיות

Ben-Gal, A. & Mikuincer, M. (2021). Attachment and task persistence: Attachment orientations, perception of teacher’s responsiveness and adolescents’ persistence in academic tasks. Attachement & Human Development, 23(5), 665-686

מטרת המחקר היתה לבחון את תרומת נטיות ההיקשרות של מתבגרים (חרדה, הימנעות) ושל תפישתם את היענות המורה (responsiveness) להתמדה במטלות לימודיות. במחקר 1 (N = 160), העריכו החוקרים דיווחים עצמיים של התמדה במטלות בית ספריות. במחקר 2 (N = 240), ערכו החוקרים טפלול של הנוכחות הסמלית של מורה המשתתף (teacher priming) והעריכו את מידת ההתמדה הממשית במטלה קוגניטיבית.

לאורך שני המחקרים, חרדת היקשרות נקשרה בהתמדה מופחתת, ותפיסת המורה כדמות נענית תרמה להתמדה מוגברת ואיזנה את האפקטים המצננים של חרדת היקשרות.

ממצאי מחקר 2 הראו בנוסף לכך כי האפקטים החיוביים של תפישת המורה כדמות-נענית על התמדה ממשית התקבלו רק כאשר המורה נעשה בולט מבחינת ההקשר, אבל לא כאשר המורה היה בלתי-בולט.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא חרדה

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya