תחומי אחריות משותפים של מנהלים ומנטורים בחניכה של מורים מתחילים

Schwabsky, N., Goldenberg, J., Schatz Oppenheimer, O. (2020). Principals’ and mentors’ shared responsibilities in induction of beginning teachers. Roczniki Pedagogiczne, 11, 3

מטרת מחקר זה הייתה לבחון באיזו מידה מנהלים ומנטורים שונים זה מזה באופן שבו הם תופשים את אחריותם בתחומים של בחירת מנטור, ביצוע מגוון משימות, הצלחת חניכה של מורים מתחילים ומעורבות באותה חניכה, עם דגש על מי שעשו הסבה מהייטק להוראה.

ממצאים מרכזיים:

  1. קיים הבדל משמעותי בין עלו מנהלים ומנטורים לגבי בחירת חונכים וקבלה של אַחֲרָיוּת. המנהלים ראו את עצמם כדמויות מרכזיות בבחירת המדריכים, אבל קצת יותר ממחצית המנטורים זיכו את המנהל שלהם בבחירתם, בטענה שגם אדם אחר היה מעורב בבחירתם, לרבות המורה מתחיל. הבדל זה עשוי לנבוע בשונות בפרשנות בין מנהלים ומדריכים: יכול להיות שגם אם המנטור נבחר על ידי מישהו אחר אדם בבית הספר, המנהלים רואים עצמם אחראים להחלטה על ידי מתוקף תפקידם ורצונם להישאר בשליטה בבתי הספר שלהם, לפחות רִשְׁמִית.
  2. יש הבדל משמעותי בין המנהלים לבין קבלת אחריות של מנטורים ביישום משימות חניכה – מנטורים העניק למנהלים אחריות בלעדית לכל הנושאים הפורמליים של חניכה, למעט מתן הדרכה אישית לטירונים, משימה שעבורה חונכים קיבל אחריות בלעדית. לעומת זאת, המנהלים טענו כי כל המשימות שהופיעו ברשימה שהוצגה להם היו משותפות למנטורים ולמנהלים ונמנעה לקיחת אחריות מלאה עליהם, למרות שהאחריות מוגדרת בחוזר משרד החינוך כשלהם בלבד.
  3. המנהלים מייחסים הצלחה של חניכה לעצמם מאשר למנטורים, שסבורים אחרת. הפערים בין המנהלים ומנטורים מתאימים לספרות על תיאוריות תפקידים, לפיה התפקיד מתנגש וצפויות אי בהירות בסביבות חברתיות.
  4. נראה כי מנטורים ומנהלים מעורבים כראוי בתהליך החניכה - מנטורים מעורבים מדי שבוע ומנהלים מעורבים לפחות פעם או פעמיים בסמסטר. עם זאת, שליש מהמנטורים ייחלו שהמנהל שלהם יהיה מעורב יותר בחניכה, ושליש לא סברו כך.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא תהליכי חניכה

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya