תרומת ניהול בית הספר היסודי על פי ערכים להצלחת השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים


 הסקירה המועילה  אשר נכתבה על ידי צוות האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך עוסקת בתרומתו של ניהול בית הספר היסודי על פי ערכים להצלחת השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. מטרות הסקירה:  להכיר את מודל הניהול על פי ערכים,  לעמוד על תרומת הניהול על פי ערכים לקידום השילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. בסקירה מובאות עדויות של מנהלי בתי ספר יסודיים אשר הפנימו אצלם את תפיסת הניהול עפ"י ערכים.  עוד עוסקת הסקירה בניהול בית ספר על פי ערכים וסוגיית השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
ניהול על פי ערכים הוא מודל ניהול שבבסיסו עומדים הערכים. הוא מהווה כלי בהובלה אסטרטגית של ארגונים. מודל "הניהול על פי ערכים שם את האדם במרכז החשיבה הניהולית באופן מעשי ולא רק ברמה התיאורטית. מטרתו לפשט, לכוון וליצור מחויבות .המודל נותן צורה הומאנית למטרה האסטרטגית הבסיסית של הארגון תוך חתירה ליעילות מרבית.  הוא מהווה מנגנון לחיזוק המחויבות. במודל זה חשיבותם של מדדים איכותיים–ערכיים, כמו:  אמון, יצירתיות, כנות, שקיפות,יושרה והעזה אינה פחותה מזאת של מדדים כמותיים-כלכליים מסורתיים.
ניהול על פי ערכים אינו מחליף את השיטות האחרות, אלא מהווה נדבך נוסף בתהליך ההתפתחותי של המודלים בניהול. ניהול על פי ערכים משלים את שיטת הניהול על פי הוראות ואת שיטת הניהול על פי יעדים בכך שהוא מעניק משמעות לפעולות הארגון והפרטים בו: סביב ערכים משותפים נבנית מערכת היעדים.
סיכומו של דבר:
ניהול על פי ערכים כולל:
•  בחינה של הערכים האישיים של כל אחד בארגון ושל הערכים המשותפים
 • כיבוד הצרכים-הרצונות של כל אחד מהשותפים
 • גיבוש הסכמה על הערכים המשותפים והתחייבות לפעול לפיהם.
סרג'יובאני ( 2002 ) מדבר על הפיכתו של בית הספר לקהילה ערכית. כשמתייחסים לבית הספר כקהילה ערכית, הקשרים מבוססים על מחויבות אישית, ולא על חוזים או הסכמים תועלתיים. המדיניות מבוססת על נורמות ועל ערכים המקובלים על הכול. את מקומה של שיטת השכר והעונש תופסת בקהילה מערכת של הסכמים מוסריים וחוזים חברתיים. שיתוף הפעולה של חברי הקהילה מושג בזכות זיקתם לנורמות, לערכים, למטרות וליעדים המקובלים על הכול ובזכות תהליכי החברות המקצועי. מחויבות ערכית–מוסרית מתפתחת על בסיס זיקה לנורמות, לערכים וליעדים משותפים שהם לב לבה של התרבות הבית ספרית והיא מושתתת על מנהיגות מקשרת.
ניהול השילוב שלך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כרוך ביצירת מחויבות ערכית ומעשיית של כל בעלי העניין  בביה"ס ומחוצה לו לשילוב ובדילמות רבות כשהמשימה המרכזית היא קבלת החלטות. מדיניות בית הספר בשילוב תלמידים צריכה להביא לשינוי בתרבות הבית ספרית, בחזון הבית ספרי ובמנהיגות המנהל, כשעיקר השינוי מתגלה בתכנון וביישום תהליכי הוראה המומרים מדפוס פרונטאלי לדפוס דיפרנציאלי שאמור לתת מענה לאוכלוסיות הטרוגניות. תפקידים אחרים כוללים פתרון בעיות, הבניית תהליכים, ניסוח נהלים, חלוקת תפקידים ועוד.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya