תפקיד מרכז השכבה בבית הספר העל-יסודי בישראל והשפעתו על ניכור התלמידים בבית הספר: שיקולים בהכשרת מנהלים

מקור:

 Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27, 2002  .Achva college of education, Israel

המחקר מנסה לבדוק משתנים שונים שקיימים במערכת בתי הספר התיכוניים בישראל, ואת השפעתם על תחושות הניכור של תלמידיו. במסגרת המחקר נבדקו שלושה משתנים מסביבתו של התלמיד הקשורים להיותו חלק משכבת התלמידים בני גילו: גודל בית הספר, עיצוב תפקיד מרכז השכבה וגיל התלמידים.

ממצאים:

לא נמצא קשר בין גודל בית הספר לבין רמת הניכור של התלמידים. ריכוז הפעילויות החברתיות במסגרת השכבה מנמיך את רמת הניכור בהיבט החשוב של הניכור למסגרת בית הספר אצל התלמידים. הגברת האוטונומיה של מרכזי השכבות נמצאה כמנמיכה את תחושת הניכור של התלמידים. עם העלייה בדרגת הכיתה יורדת תחושת השייכות של התלמיד לכיתה ועולה תחושת שייכותו לשכבה.

לסיכום, הגדלת האוטונומיה של מרכזי השכבות וריכוז הפעילויות החברתיות בשכבה, מגבירים את השתייכות התלמידים אליה ומנמיכה את רמת הניכור שלהם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya