תפקיד התלמידים בתהליך שילוב טכנולוגיות חדישות בכיתה

רבקה ודמני . תפקיד התלמידים בתהליך שילוב טכנולוגיות חדישות בכיתה , מעוף ומעשה , מכללת אחווה 2012, עמודים , 190-221

ד"ר רבקה ודמני - סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, טכנולוגיה ואמנויות.

המחקר המתואר במאמר זה מתמקד באפיון תפיסות תלמידים בנוגע לשילוב טכנולוגיות חדישות בלמידה בכיתות ד'-ו', ובנוגע להבנת השינויים המתרחשים בתפיסות החינוכיות של מוריהם בעקבות התנסות רב-שנתית בשימוש במשימות עתירות מידע בסביבות למידה מבוססות טכנולוגיה. במחקרים הבודקים הבנה של שינויים המתרחשים בבית הספר חסר דיון בתפקידם הפעיל של התלמידים.
הנחתו של מחקר זה היא כי יש להתייחס במחקר לא רק לתהליכים שחווים המורים אלא גם להתייחסותם של תלמידים ובעיקר לזיקה בין השניים. ואכן, מחקר זה בוחן זיקות בין תפיסות התלמידים לבין דפוסי השינויים של מוריהם.

הממצאים העיקריים מצביעים שכמעט בכל הכיתות התלמידים משקפים עקרונות קונסטרוקטיביסטיים ביחס ללמידה בסביבה עתירת טכנולוגיה. הם מדגישים בעיקר את הערך של אותנטיות מטלות הלמידה, את משמעות השיח הדיאלוגי-חברתי בתהליך הלמידה ואת תרומתם של תהליכי למידה אלה להתפתחותם הקוגניטיבית של התלמידים. הממצאים מצביעים על שלוש התייחסויות של תלמידים ללמידה בסביבות עתירות-טכנולוגיה: למידה מטכנולוגיות כאשר הטכנולוגיה משמשת ככלי טכני, למידה על טכנולוגיות כאשר הטכנולוגיה מעשירה את דרכי הלמידה, ולמידה עם טכנולוגיות כאשר הטכנולוגיה היא שותף אינטלקטואלי ללמידה. עוד מעלה המחקר את אופיין של התפיסות החינוכיות של המורים ביחס ללמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה, את ההיבט הרב-ממדי של תפיסותיהם ואת מורכבות הזיקות בין התייחסות התלמידים ללמידה בסביבות מבוססות טכנולוגיה לבין תהליכי ההוראה והלמידה בכיתותיהם והתפיסות החינוכיות של מוריהם.

חוברת:
הוראה ולמידה בעידן האינטרנט

לדף המידע בו נמצא הקישור לקובץ
תפקיד התלמידים בתהליך שילוב טכנולוגיות חדישות בכיתה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya