תפיסות של פרחי הוראה במדעים לגבי התפתחות ידע התוכן הטכנולוגי והפדגוגי שלהם לאחר יצירת סיפורים דיגיטלים

Sancar-Tokmak, Hatice, Surmeli, Hikmet, Ozgelen, Sinan. Preservice Science Teachers' Perceptions of Their TPACK Development after Creating Digital Stories. International Journal of Environmental & Science Education; 2014, Vol. 6 Issue 3, p247-264, 18p

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

 במקביל למודרניזציה של תכניות הלימוד סביב העולם, תכנית הלימודים בהוראת המדעים בטורקיה עברה שינוי בשנת 2004. כתוצאה מכך, קורסי "מדעים" הפכו לקורסי "מדע וטכנולוגיה". המילה טכנולוגיה צורפה, לא רק לשם הקורס אלא גם לתוכן, לשיטות ההוראה ולהצגה. שינוי דרסטי זה היה חשוב מאד להתפתחותם של מורי מדעים ותלמידי בית הספר היסודי.

בעקבות רפורמה זאת, המועצה להשכלה גבוהה פיתחה גישות חדשות להכשרת מורים, האצת חזון של חינוך שבו כל הסטודנטים ירכשו אוריינות מדעית וטכנולוגית, ללא תלות בהבדלי הלמידה שלהם. גישות למידה פעילה ממוקדות תלמיד אומצו בתכניות הלימוד במדע וטכנולוגיה תוך שימוש בכלי מולטימדיה כדי למשוך ולהגביר את העניין אצל תלמידי בית הספר היסודי.

כדי לפתח קורס עשיר במידע ולהנחות תלמידים בכיתה, המחנכים נדרשים לכישורי תקשורת וטכנולוגיה מתקדמים. השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת הוא חשוב מאד מבחינת החינוך המדעי. עבור נושאים רבים, סימולציות ואנימציות יכולים לספק תוכן דינמי ומעניין. בנוסף, סביבה וירטואלית מאפשרת לתלמידים להתנסות בפעילויות מחיי היום יום, שבדרכים אחרות, היו בעיתיות לביצוע.

מוכרים שלושה תחומים של ידע, המהווים את הבסיס לבניית סיפורים דיגיטלים:

ידע תוכן (Content Knowledge (CK

ידע פדגוגי (Pedagogical Knowledge (PK

ידע טכנולוגי (Technological Knowledge (TK

מטרת חקר מקרה זה הייתה לבחון את התפיסות של פרחי הוראה למדעים לגבי התפתחות ידע התוכן הטכנולוגי והפדגוגי שלהם (Technological Pedagogical Content Knowledge – TPACK) לאחר יצירת סיפורים דיגיטליים המבוססים על נושאים מדעיים מתוך תכנית הלימודים הארצית.

להלן חלק מהנושאים המדעיים שהועלו לצורך יצירת סיפור דיגיטלי: חומצות ובסיסים, תרכובות, רקמות, וירוסים ,חשמל, חיכוך.

21 פרחי הוראה למדעים שנרשמו לקורס מבוא למחשבים II השתתפו במחקר. הנתונים נאספו משאלונים דמוגרפיים, דיאגרמת TPACK, שאלונים עם שאלות פתוחות, ראיונות ותצפיות. במהלך המחקר ניתן משוב למשתתפים על כל אחד מהשלבים של יצירת הסיפור הדיגיטלי: כתיבת הסיפורים, מציאת תמונות הקשורות לנושא, התאמת מיקום התמונות במקום המתאים בסיפור והכנת הקבצים הדיגיטליים.

מחקר זה היה מוגבל למקרה אחד עם 21 פרחי הוראה למדעים. מספר המשתתפים והמקרים ניתן להגדלה. תוצאות מחקר זה מראות עקביות בין מקורות הנתונים: תוצאות התצפיות, השאלות הפתוחות והראיונות הלא מובנים היו דומים למדי. יצירת סיפורים דיגיטלים על נושאים מדעיים בהתאם למטרות תכנית הלימודים עבור רמת תלמיד ספציפית, עודדה את פרחי ההוראה למדעים לבצע סינתזה בין שלושת מרכיבי הידע.

פרחי ההוראה למדעים דיווחו שהידע הטכנולוגי, הידע הפדגוגי וידיעת התוכן שלהם השתפרו במהלך הקורס.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya