תפיסות של סטודנטים לגבי לוחות חכמים מבעד לעדשות המסגרת המושגית של קהילת חקר

van Niekerk, Molly Patricia. "Students' perceptions on IWB through the lens of the community of inquiry framework', South African Journal of Education, Nov2015, Vol. 35 Issue 4, p1-10.

לוחות חכמים (interactive whiteboards) נמצאים בשימוש הולך וגובר באופן מהיר כיום, בייחוד בלמידה מרחוק. כאמצעי להוראה הם מאפשרים למציג לתקשר בו-זמנית עם סטודנטים רבים במרכזים שונים ברחבי המדינה.

מחקר זה הוא ייחודי במובן זה שנוצרה קהילת למידה שיתופית בין שתי קבוצות המופרדות זו מזו במרחק. אם משתמשים בהם באופן נכון ויעיל, ללוחות חכמים יש פוטנציאל להגביר את התנסויות ההוראה והלמידה של הסטודנט.

מאמר זה מתמקד בתפיסות של סטודנטים (לומדים מבוגרים) מצוותי ניהול בית-ספרי שונים, לגבי התנסויותיהם במספר מפגשי לוחות חכמים. 45 סטודנטים, שנרשמו ללימודי תעודה מתקדמים בחינוך (ניהול בית ספר ומנהיגות) ענו על שאלונים.

תפיסות המשתתפים ביחס לחוויית הלמידה שלהם עם לוחות חכמים נקבעו בהתאם למסגרת המושגית של קהילת חקר, היוצרת התנסות חינוכית קונסטרוקטיביסטית שיתופית.

מאמר זה מראה עד כמה חשוב להתמקד בשמירה על האיזון בין שלושת סוגי הנוכחות בקהילת החקר ומדגיש את התפקיד החיוני שממלאים המציגים כדי להבטיח התנסויות הוראה ולמידה יעילות באמצעות השימוש בלוחות חכמים.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

היעילות של לוח "חכם" בכיתה – מבט כולל על ממצאי מחקר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya