תפיסות אנשי הסגל את המתווים החדשים בהכשרה להוראה,

תפיסות אנשי הסגל את המתווים החדשים בהכשרה להוראה, בתוך : הכינוס הבינלאומי מאה שנים של מחקר וחדשנות בחינוך, הכשרת מורים וחינוך מוזיקלי ( מכללת לוינסקי דצמבר 2012 ).


ב. פרסקו, נ. פייגין, ר. טלמור, ר. לידור, ח. קופרמינץ

המכללה האקדמית בית ברל
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן, מכון וינגייט
החוג ללמידה, הוראה והדרכה, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

במסגרת יישום המתווים החדשים בהכשרה להוראה נאלצו המכללות האקדמיות לחינוך לערוך שינויים בתכניות הלימודים: הן צמצמו את מספר שעות הלימוד המוקדשות להכשרה המעשית והכניסו שינויים בתכנים ובהיקף של הלימודים העיוניים בחינוך.

קורסים נוספו, אחרים בוטלו וסילבוסים נכתבו מחדש. לשינויים אלה יש השלכות על העבודה של המדריכים הפדגוגיים והמרצים במדעי החינוך, יותר מאשר על עבודתם של מורי הדיצסיפלינות. נראה לנו כי מעורבות אנשי הסגל בהכנת התכניות החדשות ותמיכתם במהלך זה חשובות להצלחת יישום המתווים החדשים. אי לכך, נערך מחקר כדי לבחון באיזו מידה אכן שותפו חברי הסגל בעיצוב התכניות ומהן עמדותיהם כלפי השינויים. הסקר נערך בתשע"א בקרב 118 מרצים לחינוך ומדריכים פדגוגיים. המדגם היה מדגם מכוון וכלל אנשי סגל בשש מכללות אקדמיות: שתי מכללות חילוניות גדולות, שתי מכללות חילוניות בגודל בינוני, מכללה דתית ומכללה ערבית. שאלון המחקר התייחס לנתוני רקע אישיים ומוסדיים של הנחקר, לתפיסותיו לגבי יישום המתווים במכללתו ולעמדותיו כלפי התכניות החדשות. השאלון היה סגור ברובו, אך הוצגו גם שתי שאלות פתוחות שאפשרו התבטאות חופשית של כל נחקר. הממצאים מצביעים על תמונה מגוונת ולא אחידה: בחלק מן המכללות שיתפו את המרצים בהכנת התכניות החדשות במידה רבה עד רבה מאוד, ואילו במכללות אחרות לא שיתפו אותם כלל או רק במידה מועטה. גם לגבי עמדותיהם כלפי המתווים נתגלו עמדות מנוגדות: חלק מן המרצים והמדריכים הפדגוגיים סבורים שהתכניות החדשות מחלישות את ההכשרה להוראה בעוד שאחרים תופסים את השינויים שחלו כתורמים לשיפור ההכשרה. כאשר הנחקרים דיווחו כי התכניות החדשות התקבלו במכללה באופן חיובי וששיתפו מרצים רבים בבנייתן, עמדותיהם כלפי המתווים היו חיוביות יותר. הממצאים מצביעים על הבדלים בעמדות ובתפיסות בין מדריכים פדגוגיים ומרצים לחינוך, על הבדלים בין מרצים בעלי תפקידים ומרצים אחרים, על הבדלים על פי ותק המרצה בהכשרת מורים ועל הבדלים בין מכללות. משמעות הממצאים תדון בכנס בהקשר של הדיון הכללי בנושא הרפורמה בהכשרת מורים.

תקציר ההרצאה מצורף כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ( "חומרים נוספים")

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya