תפיסותיהם של מורים את הטרנספורמציה הדיגיטלית של הכיתה באמצעות שימוש בטאבלטים: מחקר בספרד

Suarez-Guerrero, Cristobal and Lloret-Catala, Carmen and Mengual-Andres, Santiago Teachers' Perceptions of the Digital Transformation of the Classroom through the Use of Tablets: A Study in Spain. Comunicar, 2016, vol. 24, n. 49, pp. 81-89.

מחקר זה בוחן את הטרנספורמציה של דינמיקות כיתתיות שהתחוללה בעקבות השימוש בטאבלטים למטרות חינוכיות. הבסיס האמפירי של מחקר זה הוגדר על ידי פרויקט "בית הספר החכם של סמסונג" שפותח על ידי חברת סמסונג ועל ידי משרד החינוך הספרדי במהלך שנת הלימודים 2015-2014, שבו סופקו טאבלטים למורים ולתלמידי כיתות ה'-ו' מ-15 בתי ספר יסודיים בספרד.

מדגם המחקר כלל 166 מורים. הופעלה אסטרטגיית ניתוח איכותנית באמצעות: (א) תצפית לא-משתתפת, ב) קבוצות מיקוד, (ג) ראיונות מובנים למחצה עם המורים, ו-(ד) ניתוח תוכן של יחידות ההוראה. טכניקות אלה איפשרו למחברים לחלץ ולבחון שישה ממדים של הוראה (יעד חינוכי, גישת הוראה, ארגון תוכן ופעילויות, משאבי הוראה, זמן ומרחב, והערכת למידה).

הממצאים מראים שמורים נוטים להפעיל גישה רוחבית בעת שימוש בטאבלטים לעבודה על יכולות שונות, כשהם מתמקדים יותר בפעילויות מאשר בתוכן באמצעות שימוש באפליקציות. הם תובעים בחזרה את פעולת המשחק כחלק מתהליך הלמידה, ומציינים ששימוש בטאבלט מעודד למידה מבוססת פרויקטים.

לסיכום, מחקר זה מראה שמורים רואים בטאבלטים לא רק אתגר טכנולוגי, אלא גם הזדמנות לחשוב מחדש על המודלים המסורתיים שלהם להוראה.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

התנסויות באייפדים של תלמידים צעירים, של עוזרי ההוראה והמורה שלהם בבית ספר בצפון אירלנד

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya