תמיכה טכנולוגית רפלקטיבית הממוקדת בלומד לעומת תמיכה הממוקדת במורה בוויסות עצמי פדגוגי

Zehavit Kohen and Bracha Kramarski. "Teacher- versus Learner-Centered Reflective Technological Support in Pedagogical Self-Regulation".


המחברות פיתחו תכנית אימון שתוכננה לעודד וויסות עצמי בלמידה (SRL) של המורים בתוך ההקשר הפדגוגי.

המחקר הנוכחי משווה את ההשפעות של תמיכה רפלקטיבית בסביבה טכנולוגית תחת שני תנאים, תמיכה הממוקדת בלומד (centered Learner Support (LS) ותמיכה הממוקדת במורה (centered Teacher Support (TS) לגבי הוויסות העצמי הפדגוגי של המורים.

במחקר השתתפו 84 פרחי הוראה שהוקצו רנדומלית לאחת משתי הקבוצות.

שתי הקבוצות נחשפו לאימון פדגוגי על ידי השתתפות בהוראה בזמן אמת שצולמה בוידאו, בנוסף להוראה מפורשת של היבטים של וויסות עצמי בלמידה (הנעה ומטה-קוגניציה) בסביבת למידה מבוססת רשת.

הקבוצות נבדלו במוקד של התמיכה בוויסות העצמי הפדגוגי.

המשתתפים בקבוצת התמיכה הממוקדת במורה נחשפו למורה כדוגמה לחיקוי, בעוד המשתתפים בקבוצת התמיכה הממוקדת בלומד כוונו להיות לומדים עצמאיים.

הוויסות העצמי הפדגוגי הוערך בדגש על תכניות השיעור לפני הוויסות הפדגוגי ולאחריו ועל ניתוח השיעור שצולם בוידאו בהתבסס על הדגמה בזמן אמת של וויסות עצמי פדגוגי (וויסות עצמי בלמידה בתהליך).

הממצאים מראים ששתי הקבוצות שיפרו את הוויסות העצמי הפדגוגי שלהן כתוצאה מתמיכה רפלקטיבית.

אולם, קבוצת התמיכה במורים הפגינה רמה גבוהה יותר של וויסות עצמי פדגוגי בהשוואה לקבוצה התמיכה בלומד, בייחוד בהיבט המטה-קוגניטיבי.


קישור לתקציר באנגלית מתוך חוברת הכנס הששי בהכשרת מורים

ראה גם:

יכולת ההוראה של פרחי הוראה את הנושא של ויסות עצמי בלמידה מסוג SRL : שילוב למידה מבעיות ולמידה מהצלחות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya